Finał akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2015” 18 – 20 wrzesień 2015 r.

„Wyprawa – poprawa” – pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątanie świata – Polska. W związku z przypadającym w trzeci weekend września finałem akcji Wójt Gminy Puławy serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Puławy do wzięcia udziału w kolejnej już, 22. edycji tej kampanii.

„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W ramach tegorocznej edycji zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży, jest zadaniem nas dorosłych. Dlatego w sposób szczególny do udziału w przedsięwzięciu zapraszam placówki oświatowe.

Jeśli, poza działaniami edukacyjnymi, chcielibyście Państwo, wraz z dziećmi i młodzieżą, wziąć czynny udział w sprzątaniu swoich miejscowości, to zapewnimy niezbędny sprzęt i odbiór odpadów po zakończonej akcji. W tym celu proszę o kontakt z Panią Małgorzatą Szewczyk – podinspektorem ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Puławy, tel. 81 8890502 (pok. nr 212), która będzie koordynowała to przedsięwzięcie oraz zapewni niezbędny sprzęt (rękawice ochronne, worki na odpady).

Akcje sprzątania świata, takie jak ta, przeprowadzane nawet na niewielką skalę, przyczyniają się do podniesienia świadomości, a przez to także poprawy stanu środowiska i jakości życia, dlatego warto już dziś zainicjować wszelkie poczynania w tym zakresie.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej poświęconej kampanii http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/