78af361ee5d7b649a2f01f7be86a5951 M

Gminne partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej – zapraszamy na spotkanie

Ważnym etapem w realizacji projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest zbudowanie partnerstwa instytucji i organizacji, które będą współpracować na rzecz edukacji cyfrowej mieszkańców Gminy Puławy.

17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puławy odbędzie się spotkanie inaugurujące gminne partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje działające na terenie gminy, które chciałyby wspólnie z nami realizować ideę wspierania rozwoju lokalnego poprzez zwiększanie kompetencji mieszkańców w zakresie korzystania z nowych technologii.

Podczas spotkania omówimy najważniejsze aspekty i cele partnerstwa a także przedstawimy aktualne postępy w realizacji projektu „e-Mocni” na terenie Gminy Puławy.


e MOCNI finansowanie kolor

Projekt „e-Mocni” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za jego wdrożenie odpowiada partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.