5525b1893e16b19ac6ba385d3132f225 XL

Gołąb II – Sołtys Bogdan Gowin

Sołtys: Bogdan Gowin

14 stycznia 2015 roku po raz kolejny sołtysem Gołębia II został Bogdan Gowin. Minione cztery lata jego pracy przyniosły wiele korzyści. Były pełne trudu, co zaowocowało następną kadencją. Według mieszkańców Pan Gowin jest człowiekiem odpowiedzialnym i godnym tego stanowiska. Wielu chwali Pana Sołtysa za to, że sam znajduje sposób na załatwienie spraw czasami niemożliwych do realizacji oraz za to, że zna myśli społeczności Gołębia jak każdy dobry gospodarz.

Stara się dotrzymać każdego słowa. Kocha rodzinną wieś i na jej rzecz wykonuje wiele prac społecznych, nie wynikających ze statutowych obowiązków sołtysa, np. renowacja pomników, kapliczek, dbanie o infrastrukturę całej wsi. Pan Gowin zna dobrze swój rejon, mieszkańców i zawsze pomaga potrzebującym.

Do jego stałych obowiązków należą: dystrybucja nakazów płatniczych i zbieranie podatków; rozwieszanie ogłoszeń dostarczanych przez urząd, organizacje i firmy; monitorowanie oraz zgłaszanie stwierdzonych potrzeb; wykonywanie zleconych spisów, zestawień, przeglądów terenu i usuwanie zagrożeń.

Pan Gowin stara się aktywnie pracować dla wspólnego dobra, poszczególnych osób i robi to z troską o rozwój wsi i społeczności całego Gołębia.

Jak sam o sobie mówi: „Aktywnie uczestniczę w życiu wsi i wszystkich inwestycjach w Gołębiu, np. remonty dróg i centrum, zagospodarowałem stare płytki chodnikowe. Współpracowałem z ekipą remontową kościoła i pomagałem w oczyszczaniu płyt podłogowych (było ich ok. 700 sztuk). Obecnie znajdują się one w Domku Loretańskim. Pozyskałem również dobre farby na remont kapliczek. Mobilizuję mieszkańców do współpracy na rzecz upiększania wsi.

W ciągu roku wraz z Radą Sołecką organizuję kilkanaście wiejskich zebrań, gdzie omawiane są istotne sprawy. Po każdym spotkaniu spisywane są wnioski i postanowienia z dyskusji, które następnie przekazuję Radzie Gminy Puławy.

Wnioskowałem o szybkie wycięcie drzew przy ulicy Zamojskiej. Od ekip remontowych dróg pozyskiwałem materiał: ziemię i gruz odpadowy, które zostały wykorzystane na stworzenie trzech zjazdów do dróg polnych. Z własnej inicjatywy remontowałem kapliczki. W ciągu mojej kadencji w Gołębiu systematycznie realizowane były ważne inwestycje, np. drogi, boiska sportowe, plac zabaw, które służą teraz mieszkańcom. Pomagam potrzebującym, np. w znalezieniu pracy, przetrwaniu zimy, służę radą i pomocą naszym mieszkańcom. Stale monitoruję drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi. Uczestniczę w zebraniach stowarzyszeń pozarządowych działających na naszym terenie, np. Towarzystwo Przyjaciół Gołębia, Klub sportowy Hetman, OSP Gołąb. Reprezentuję Sołectwo na Święcie Truskawki, na powiatowych dożynkach, spotkaniach sołtysów całej Gminy Puławy. Biorę udział w ważnych uroczystościach organizowanych na terenie Gołębia, np. kościelnych dożynkach, uroczystościach patriotycznych: 11 listopada i 3 maja, festynie Hetmana, Dniach Dziedzictwa, uroczystościach szkolnych, przedszkolnych oraz w OSP, promocjach książek, rocznicach wysadzenia pociągu pod Gołębiem. Stale współpracuję z Wójtem Gminy Panem Krzysztofem Brzezińskim, Radą Gminy, wszystkimi sołtysami, powiatem, województwem.

Cieszy mnie, że z roku na rok Gołąb pięknieje. Za swój największy sukces uznaję zmianę mentalności mieszkańców. Osobiście, poza pracą, zajmuję się pszczelarstwem, a ze sportów lubię piłkę nożną”.

Przewodniczący Rady Sołeckiej: Grażyna Sułek

Rada Sołecka: Monika Zych, Agnieszka Pyra, Paweł Beczek, Sebastian Szymanek, Małgorzata Kamola

Liczba mieszkańców Gołębia: ~2239 (łącznie z Sołectwem Gołąb I)