"Gołębska Noc Biesiady" – I Przegląd Zespołów Biesiadnych

Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem “Gołębską Noc Biesiady” – I Przegląd Zespołów Biesiadnych, organizowany w dniu 14 sierpnia 2013 r. przez Gminnny Ośrodek Kultury w Gołębiu.

Celem imprezy jest popularyzacja muzyki i prezentacja twórczości atrystycznej zespołów oraz promocja Gminy i Regionu.