349c990ab6c453afa79180a77c74b6f4 M

Gratulacje z okazji objęcia funkcji Wójta Gminy Puławy od Lubelskiego Kuratora Oświaty

Gratulacje dla Krzysztofa Brzezińskiego z okazji objęcia stanowiska Wójta Gminy Puławy, skierowane przez Pana Krzysztofa Babisza – Lubelskiego Kuratora Oświaty.