91650abe72b74891ce17dffa3726f716 M

Gratulacje z okazji objęcia funkcji Wójta Gminy Puławy od Mieszkańców Gminy Puławy

Gratulacje dla Krzysztofa Brzezińskiego z okazji objęcia stanowiska Wójta Gminy Puławy, skierowane przez Mieszkańców Gminy Puławy.