cdfa54053805c4a7f07a2686eb2f2fc9 M

Gratulacje z okazji objęcia funkcji Wójta Gminy Puławy od Włodzimierza Karpińskiego

Gratulacje dla Krzysztofa Brzezińskiego z okazji objęcia stanowiska Wójta Gminy Puławy, skierowane przez Pana KWłodzmierza Karpińskiego – Posła na Sejm RP.