29e7ada72b2d6cbbca10c75790955922 XL

Gratulacje z okazji wyboru na Wójta Gminy Puławy od Posła Sylwestra Tułajewa

Gratulacje dla Pana Krzysztofa Brzezińskiego z okazji ponownego wyboru na Wójta Gminy Puławy w Wyborach Samorządowych 2018 od Pana Sylwestra Tułajewa – Posła na Sejm RP.