containers 377030 1920

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w Gminie Puławy w 2022 r.

Przedstawiamy Państwu aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w Gminie Puławy w 2022 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w Gminie Puławy w 2022 r.