I Kongres Samorządowy w Lublinie

We wtorek, 3 listopada br. odbył się I Kongres Samorządowy w Lublinie, zorganizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował Marszałek Sejmu RP, Ministrowie Infrastruktury i Rozwoju, Pracy i Polityki Społecznej, Administracji i Cyfryzacji oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.

Podczas kongresu odbyła się sesja plenarna, podczas której omawiano zagadnienia związane m.in. z finansami samorządów, nową perspektywą wsparcia UE, współpracą zagraniczną samorządów oraz wyzwaniami polityki miejskiej i gminnej. W dalszej części odbyły się cztery równoległe sesje panelowe, poświęcone tematyce gospodarki finansowej jst, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości, środowisku oraz oświacie i rozwojowi społecznemu.

Kongres był bardzo istotnym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju lokalnego na Lubelszczyźnie. Uczestniczył w nim również wójt naszej gminy Krzysztof Brzeziński.

{gallery}1257{/gallery}