cf0c9728d8bedab6603748ee4cc837b5 M

I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych dla OSP w Leokadiowie

Dyplom dla OSP Leokadiów za zajęcie I miejsca w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 30 sierpnia 2014 r. w Żyrzynie.