III edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce pod hasłem "Sławni Polacy"

Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem III edycję Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce pod hasłem „Sławni Polacy”, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Leokadiowie.

Konkurs ma na celu pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o naszej Ojczyźnie, jej historii, tradycji i obyczajach, a w szczególności o wielkich patriotach.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej organizatora.