Barszcz Sosnowskiego roślina

INFORMACJA DOT. INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH – BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszej gminy barszczy kaukaskich – barszczu Sosnowskiego oraz barszczu Mantegazziego, informujemy że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ww. rośliny rosnące w obrębie nieruchomości stanowiących własność gminy Puławy corocznie są usuwane w ramach zadań własnych gminy. Za usuwanie roślin z nieruchomości prywatnych odpowiadają natomiast ich właściciele.

W przypadku zauważenia tych roślin na terenie gminy Puławy, prosimy o zgłoszenie do tut. urzędu. Zgłoszenia obecności inwazyjnego gatunku obcego są gromadzone i przekazywane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu wprowadzenia do Rejestru IGO (Rejestr Inwazyjnych Gatunków Obcych). Rejestr obejmuje rośliny rosnące na terenach stanowiących własność gminy oraz na nieruchomościach prywatnych.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zamieszczonym poniżej, osobiście, za pośrednictwem platformy e-puap lub drogą mailową: sekretariat@pulawy.gmina.pl.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel.: 81 889 05 02.

Jednocześnie przypominamy, że barszcze kaukaskie, poza zagrożeniem dla rodzimej przyrody stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, powodując poparzenia.

Poniżej zamieszczamy również „Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego na terenie Polski”, opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY IGO

https://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/29914/Wytyczne_dotyczace_zwalczania_barszczu_Sosnowskiego_Heracleum_sosnowskyi_i_barszczu_Mantegazziego_Heracleum_mantegazzianum_na_terenie_Polski.pdf

http://projekty.gdos.gov.pl/kompendia-zwalczania-wybranych-inwazyjnych-gatunkow-obcych