1671545932e6ed7e54457fc8edc1bd6d XL 1

Informacja dotycząca sposobu kontaktowania się z pracownikami w związku z wprowadzonymi ograniczeniami pracy w Urzędzie Gminy Puławy

Skontaktuj się z Urzędem

  • Sprawy urzędowe należy przede wszystkim załatwiać telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną (przez e-PUAP) lub pocztą tradycyjną.
  • Dokumenty również można składać w przedsionku (strefie ochronnej) Urzędu Gminy Puławy.

Kontakty dotyczące spraw z zakresu:

  • Sekretariat UG – (81) 889 05 25; sekretariat@pulawy.gmina.pl
  • Ewidencja ludności oraz dowody osobiste – (81) 889 05 09
  • Podatki i opłaty lokalne – (81) 889 05 46, (81) 889 05 48
  • Odpady komunalne – (81) 889 05 47, 504 298 155
  • Gospodarka komunalna – (81) 889 05 02
  • Inwestycje gminne – (81) 889 05 22, (81) 889 05 21
  • Działalność gospodarcza – (81) 889 05 09
  • Zarządzanie kryzysowe – (81) 889 05 25, (81) 889 05 38