Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

Osoby które mają przyznane świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2019/2021 nie składają nowych wniosków w 2020 r., bo okres ten kończy się 31 maja 2021 r.
Wnioski na kolejny okres (2021/2022) należy składać od 1 lutego 2021 r. – elektronicznie, od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej.

W przypadku pozostałych świadczeń przyznawanych corocznie (np. Dobry start, zasiłek rodzinny) wymagane jest złożenie nowego wniosku w 2020 r. Można to zrobić od 1 lipca 2020 r. – elektronicznie, od 1 sierpnia 2020 r. – papierowo.