Kran z wodą

Informacja Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji

Informujemy, że dnia 26 kwietnia 2024 r. wchodzi w życie zatwierdzona przez Wody Polskie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Puławy na okres 3 lat.

Pełna informacja znajduje się w poniższym załączniku:

Informacja