Logo Państwowa Straż Pozarna

Informacja Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Przedstawiamy Państwu informację Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o sporządzonym projekcie Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowych położonych poza zakładem dużego ryzyka, zlokalizowanym na terenie powiatu puławskiego. Szczegóły znajdują się w poniższym załączniku:

Pismo Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie