Informacja o badaniach pH gleb na terenie Gminy Puławy

W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020.

Z danych ARiMR wynika, że tylko w roku 2013 z dopłat ONW skorzystało w Polsce ponad 750 tys. rolników na łączną kwotę blisko 1,37 mld zł. Mając nadzieję na utrzymanie tak znaczącego poziomu wsparcia dla rolnictwa w warunkach gospodarowania na obszarach z ograniczeniami naturalnymi informujemy, że na terenie gminy w miesiącach VII 2014 – V 2015 będą prowadzone prace monitoringowe, w celu dostarczenia danych do Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy ONW.

Badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą przynieść znaczące korzyści rolnikom w perspektywie lat 2014-2020.

 

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie.