Nieodplatna pomoc prawna

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

 • punkt I: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz.
  00 – 12.00; dodatkowe informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie, w punkcie we wtorki może być także świadczona nieodpłatna mediacja.
 • punkt II: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. 12.00 – 16.00
  ; dodatkowe informacje 81 886 11 69; porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie, w punkcie może być także świadczona nieodpłatna mediacja we wtorek.
 • punkt III: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 12.00
  ; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie zgodnie z harmonogramem:

  • poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba Urzędu Gminy),
  • wtorek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury),
  • środa: Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba Urzędu Gminy) w punkcie może być także świadczona nieodpłatna mediacja,
  • czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej),
  • piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury) w punkcie może być także świadczona nieodpłatna mediacja.

Pomoc prawna będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr. tel. 609 009 469 w godz. 7.00-15.00.

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r.

 

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.

 

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • punkt I: Nałęczów ul. Głębocznica 23a, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 12.00
  punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie. W punkcie może być świadczona także nieodpłatna mediacja (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki).
 • punkt II: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 12.00
  ; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie zgodnie z harmonogramem:

  • poniedziałek: Markuszów, (w godz. 9.00-13.00) ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu Gminy),
  • wtorek: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34 (budynek Przychodni Rejonowej SP ZOZ),
  • środa: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),
  • czwartek: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),
  • piątek: Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 29 (budynek Biblioteki Gminnej).

W punktach może być także świadczona nieodpłatna mediacja.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Pomoc będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr. tel. 609 009 469  w godz. 7.00-15.00.

Harmonogram nieodpłatnego poradnictwa w 2021 r.

 

 

Lista punktów bezpłatnego poradnictwa

NAZWA

JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

 

ADRES

TELEFON

odpłatności

połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godzin

WWW

e-mail

KRYTERIA

DOSTĘPU

Rodzinne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach – poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna al. Królewska 3

24-100 Puławy

Tel. 81 888 0 4 92

        81 888 53 06

        81 888 53 05

Bezpłatna infolinia

       800 110 001

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek-piątek 7.00-18.00

pcpr_pul@o2.pl Mieszkańcy powiatu puławskiego
– poradnictwo prawne czwartek 15.00-17.00
– program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc,  
– całodobowy hostel dla osób doświadczających przemocy
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Puławach -pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dla dzieci i młodzieży,

– konsultacje dla rodziców,

al. Królewska 19

24-100 Puławy

Tel. 81 886 47 96 Od poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00 poradnia.pulawy@wp.pl Mieszkańcy powiatu puławskiego
Fundacja „Praesterno”

– Ośrodek w Puławach

– poradnictwo rodzinne

– poradnictwo psychologiczne dla dorosłych i młodzieży

-treningi umiejętności społecznych

ul. Czartoryskich 8

24-100 Puławy

Tel. 603 772 230 czynny w godz. 15.00-20.00   www.praestarno.pl

praestarno.pulawy@wp.pl

Według zgłoszeń
Stowarzyszenie „Barwy Tęczy” – prowadzenie poradnictwa rodzinnego (spotkania z rodzicami, pomoc i konsultacje dla rodziców podopiecznych) Góra Puławska

ul. Radomska 47a

24-100 Puławy

Tel. 81 886 37 05 pn.-pt.: 8.00-16.00 barwy.teczy378@gmail.com Według zgłoszeń
Stowarzyszenie „Rodzina” – prowadzenie poradnictwa rodzinnego (spotkania z rodzicami, pomoc i konsultacje dla rodziców podopiecznych) ul. Piramowicza 12

24-100 Puławy

Tel. 517 385 307 pn.-pt.: 15.00-19.00 stowarzyszenie@rodzina.pulawy.pl

www.rodzina.pulawy.pl

Według zgłoszeń
Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego – terapia rodzinna

-prowadzenie poradnictwa rodzinnego (spotkania z rodzicami, pomoc i konsultacje dla rodziców podopiecznych)

Ul. Mickiewicza 2a

24-100 Puławy

 

Miejsce realizacji

Ul. Wólka Profecka 26

24-100 Puławy

81 888 04 20

 

 

81 458 62 22,

Infolinia: 800 306 833

  psozp@poczta.onet.pl Według zgłoszeń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie -specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, tj: mediacje rodzinne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychologiczne dziecięce, terapia rodzinna, problemy uzależnień;

-działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opikuńczo-wychowawczej

ul. Spółdzielcza 17 A

24-150 Nałęczów

Tel./fax: 81 501 44 81

kom. 513 16 393, 513 177 989

pn.- pt. w godz. 7.30-15.30 mops@naleczow.pl

www.naleczow.naszops.pl

Mieszkańcy gminy Nałęczów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach – specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ul. Leśna17

24-100 Puławy

Tel.81 458 62 01  

 tel/fax  (81) 458 62 09

Pn., śr.-pt. 7.15-15.15

Wt. 7.15-16.30

sekretariat@mops.pulawy.pl
www.mops.pulawy.pl
Mieszkańcy Puław
Psychologiczne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży,

– konsultacje dla rodziców.

Al. Królewska 19

24-100 Puławy

Tel. 81 886 47 96 Od poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00 poradnia.pulawy@wp.pl Mieszkańcy powiatu puławskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach – poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna Al. Królewska 3

24-100 Puławy

Tel. 81 888 0 4 92

        81 888 53 06

        81 888 53 05

Bezpłatna infolinia

       800 110 001

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek-piątek 7.00-18.00

www.pcpr.pulawy.pl

 

pcpr_pul@o2.pl

Mieszkańcy powiatu puławskiego
Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego – poradnictwo i wsparcie psychologiczne Ul. Mickiewicza 2a

24-100 Puławy

 

Miejsce realizacji

Ul. Wólka Profecka 26

24-100 Puławy

81 888 42 20

 

 

81 458 62 22,

Infolinia: 800 306 833

  psozp@poczta.onet.pl Według zgłoszeń
Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychologicznego (zlecenie NFZ) Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127

00-958 Warszawa 66

800 70 2222

Bezpłatna infolinia

24 godz. 7 dni w tygodniu www.liniawsparcia.pl

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób będących w kryzysie psychicznym
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE  

Poradnictwo psychologiczne

ul. Słowackiego 32

24-100 Puławy

Tel. 815 343 887 Wtorek: 15.00-17.00

Środa: 15.00-18.00

Piątek: 9.00-12.00

www.agape.lublin.pl

poczta@agape.lublin.pl

Według zgłoszeń
Stowarzyszenie „Barwy Tęczy” -Poradnictwo psychologiczne

-poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych

ul. Niemcewicza 9/7

24-100 Puławy

Tel. 882 019 887 Pon.-pt.: 15.00-19.00 barwy.teczy378@gmail.com Według zgłoszeń
Stowarzyszenie „Rodzina” Poradnictwo psychologiczne- specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym ul. Piramowicza 12

24-100 Puławy

Tel. 517 385 307 Pn.-pt.: 15.00-19.00 stowarzyszenie@rodzina.pulawy.pl

www.rodzina.pulawy.pl

Według zgłoszeń
Towarzystwo NOWA KUŹNIA Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

– poradnictwo psychologiczne

ul. Legionu Puławskiego 8

24-100 Puławy

 

Tel. 602 796 368 Pn.-pt.: 15.00-19.00  

www.towarzystwo-kuznia.lublin.pl

poczta@towarzystwo-kuznia.lublin.pl

Według zgłoszeń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie Poradnictwo psychologiczne ul. Spółdzielcza 17 A

24-150 Nałęczów,

 

Tel./fax: 81 501 44 81

kom. 513 16 393, 513 177 989

Pn. 12.00-18.00 mops@naleczow.pl

www.naleczow.naszops.pl

Według zgłoszeń
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „Przystanek” Porady psychologa i Grupa Wsparcia pod kierunkiem psychologa Ul. Kilińskiego 2a

24-170 Kurów

81 88 11 701 Sobota w godz. 12.00-14.00

Grupa Wsparcia I sobota miesiąca w godz. 14.00-18.00

ops.kurow.eu Według zgłoszeń
Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ) Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127

00-958 Warszawa 66

800 70 2222

Bezpłatna infolinia

24 godz. przez 7 dni w tygodniu www.liniawsparcia.pl

 

porady@liniawsparcia.pl

Według zgłoszeń
PEDAGOGICZNE
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży,

– konsultacje dla rodziców.

Al. Królewska 19

24-100 Puławy

Tel. 81 886 47 96 Pn.-pt:  8.00 do 16.00 poradnia.pulawy@wp.pl Mieszkańcy powiatu puławskiego
Rzecznik Praw Dziecka- dziecięcy telefon zaufania Ochrona praw dziecka Biuro RPD ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

800 121 212

Bezpłatna infolinia

Tel. 22 583 66 00

Pn.-pt.: 8.15-20.00 (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią) brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Dla osób, których dotyczą sprawy przemocy oraz problemy z relacjami rówieśniczymi, szkolnymi i rodzinnymi. Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem
POMOC SPOŁECZNA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach – poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna

– poradnictwo prawne

– program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc,

– całodobowy hostel dla osób doświadczających przemocy

al. Królewska 3

24-100 Puławy

Tel. 81 888 0 4 92

        81 888 53 06

        81 888 53 05

Bezpłatna infolinia

       800 110 001

.00 poniedziałek 8.00-16.00

wtorek-piątek 7.00-18.00

www.pcpr.pulawy.pl

 

pcpr_pul@o2.pl

Według zgłoszeń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach – pomoc pieniężna i niepieniężna w zakresie pomocy społecznej ul. Leśna17

24-100 Puławy

Tel.81 458 62 01  

 tel/fax  (81) 458 62 09

Pn., śr.-pt. 7.15-15.15

Wt. 7.15-16.30

sekretariat@mops.pulawy.pl
www.mops.pulawy.pl
Mieszkańcy Puław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach – pomoc pieniężna i niepieniężna w zakresie pomocy społecznej ul. Dęblińska 4

24-100 Puławy

tel. +48 (81) 889-05-19
faks +48 (81) 888-82-45
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30 gops@gops.pulawy.pl Mieszkańcy Gminy Puławy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie – pomoc pieniężna i niepieniężna w zakresie pomocy społecznej ul. Spółdzielcza 17 A

24-150 Nałęczów,

 

4 Tel./fax: 81 501 44 81

kom. 513 16 393, 513 177 9894 8

pn.- pt. w godz. 7.30-15.30 mops@naleczow.pl

 

www.naleczow.naszops.pl

Mieszkańcy Gminy Nałęczów
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym – pomoc pieniężna i niepieniężna w zakresie pomocy społecznej ul. Lubelska 32/34

24-120 Kazimierz Dolny

tel: (81) 881-01-53
tel./fax: (81) 888-45-88
Pn.- pt. w godz. 730-1530 www.kazimierzdolny.naszops.pl

 

kazimierzdolny.ops@gmail.com

Mieszkańcy Gminy Kazimierz Dolny
Gminny Ośrodek Społeczny w Janowcu – pomoc pieniężna i niepieniężna w zakresie pomocy społecznej ul. Lubelska 21

24-123 Janowiec

tel/fax: 81 881 55 04 tel. kom: 502 710 622

 

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700-1500 gops.janowiec@samorzad.pl Mieszkańcy Gminy Janowiec
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy – pomoc pieniężna i niepieniężna w zakresie pomocy społecznej ul. Lubelska 39       24-160 Wąwolnica

 

tel. 81 882 50 51 Dni robocze od 7:00 do 15:00 opsw@gt.pl Mieszkańcy Gminy Wąwolnica
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markuszowie – pomoc pieniężna i niepieniężna w zakresie pomocy społecznej ul. Marka Sobieskiego 1 24-173 Markuszów

 

Tel: (081)8818071 poniedziałek – 9.00 – 17.00 wtorek- piątek – 7.15 – 15.15

 

gops@markuszow.pl Mieszkańcy Gminy Markuszów
Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli – pomoc pieniężna i niepieniężna w zakresie pomocy społecznej ul. Pożowska 3a

24-130 Końskowola

tel./fax  81 881 69 09 pon., wt., czw., pt.-

7.00-15.00

śr.- 9.00-17

ops_konskowola@post.pl

 

Mieszkańcy Gminy Końskowola
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie – pomoc pieniężna i niepieniężna w zakresie pomocy społecznej ul. Lubelska 45

24-170 Kurów

Tel./fax 81 88-11-490 Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00   Mieszkańcy Gminy Kurów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie – pomoc pieniężna i niepieniężna w zakresie pomocy społecznej ul. Rynek 14
24-105 Baranów
tel./fax: 81 883-41-54 Poniedziałki: 8:00 – 16:00
Wtorki – Piątki: 7:00 – 15:00
gops@gminabaranow.pl Mieszkańcy Gminy Baranów
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie – pomoc pieniężna i niepieniężna w zakresie pomocy społecznej ul. Powstania Styczniowego 15 , 24-103 Żyrzyn Telefon/fax: 81 881 42 68 poniedziałek : 8.00 – 16.00
wtorek – piątek : 7.00 – 15.00
ops_zyrzyn@onet.pl Mieszkańcy Gminy Żyrzyn
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
 

Stowarzyszenie MONAR

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii al. Królewska 3a

24-100 Puławy

Tel./faks: 81 886 42 36 Wtorek, środa i piątek:

8.00- 18.00,

czwartek: 16.00-18.00

www.monarpulawy.pl

monar_pulawy@poczta.onet.pl

Według zgłoszeń
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi ul. Słowackiego 32

24-100 Puławy

Tel. 815 343 887 Wtorek: 15.00-17.00

Środa: 15.00-18.00

Piątek: 9.00-12.00

www.agape.lublin.pl

poczta@agape.lublin.pl

Według zgłoszeń
Fundacja „Praesterno”

– Ośrodek w Puławach

Program działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Ul. Czartoryskich 8

24-100 Puławy

Tel. 603 772 230   www.praestarno.pl

praestarno.pulawy@wp.pl

Według zgłoszeń
Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych ul. Wólka Profecka 26

24-100Puławy

Tel. 81 458 62 21 Infolinia: 800 306 833 całodobowo psozp@poczta.onet.pl Według zgłoszeń
Stowarzyszenie „Barwy Tęczy” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi ul. Niemcewicza 9/7

24-100 Puławy

Tel. 882 019 887 Pon.-pt.: 15.00-19.00 barwy.teczy378@gmail.com Według zgłoszeń
Stowarzyszenie „Rodzina” Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych ul. Piramowicza 12

24-100 Puławy

Tel. 517 385 307 Pon.-pt.: 15.00-19.00 stowarzyszenie@rodzina.pulawy.pl

www.rodzina.pulawy.pl

Według zgłoszeń
Towarzystwo NOWA KUŹNIA Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

– poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych

ul. Legionu Puławskiego 8

24-100 Puławy

Tel. 602 796 368 Pon.-pt.: 15.00-19.00 www.towarzystwo-kuznia.lublin.pl

poczta@towarzystwo-kuznia.lublin.pl

Według zgłoszeń
Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Wąwolnica Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych ul. Lubelska 39

24-160 Wąwolnica, pok. 14

Tel. 81 882 50 72 wew. 30 Pon.-pt.: 7.00-15.00   Według zgłoszeń
Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi- Żyrzyn Inf. o możliwościach leczenia osób uzależnionych, motywowanie do terapii, porady i wsparcie dla członków rodzin z problemem alkoholowym i przemocy rodzinie, pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu ul. Powstania Styczniowego 10,

24-103 Żyrzyn

  Co druga środa miesiąca w godz. 16.00-18.00   Według zgłoszeń
Zespół Interdyscyplinarny, gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych Ul. Lubelska 93

24-130 Końskowola

Te. 81 881 69 09 środa 9.00-11.00 http://konskowola.naszops.pl Mieszkańcy Gminy Końskowola
Niebieska Linia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

Bezpłatna infolinia

Pon.- sob. Godz. 8.00- 22.00

Ndz. i święta godz. 8.00-16.00

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia

 

Według zgłoszeń
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach – poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna

– poradnictwo prawne

– program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc,

– całodobowy hostel dla osób doświadczających przemocy

al. Królewska 3

24-100 Puławy

Tel. 81 888 0 4 92

        81 888 53 06

        81 888 53 05

Bezpłatna infolinia

       800 110 001

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek-piątek 7.00-18.00

pcpr_pul@o2.pl Według zgłoszeń
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ul. Słowackiego 32

24-100 Puławy

Tel. 815 343 887 Wtorek: 15.00-17.00

Środa: 15.00-18.00

Piątek: 9.00-12.00

www.agape.lublin.pl

poczta@agape.lublin.pl

Według zgłoszeń
Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Całodobowa pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie z możliwi]ością udzielania schronienia ul. Wólka Profecka 26

24-100Puławy

Tel. 81 458 62 21 Infolinia: 800 306 833

 

całodobowo psozp@poczta.onet.pl Według zgłoszeń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy ul. Spółdzielcza 17 A

24-150 Nałęczów,

Miejsce realizacji:

ul. Głębocznica 23a

24-150 Nałęczów

Tel./fax: 81 501 44 81

kom. 513 16 393, 513 177 989

co dwa tygodnie w godz. 17.00-18.30 mops@naleczow.pl

www.naleczow.naszops.pl

Według zgłoszeń
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ul. Lubelska 45

24-170 Kurów

Tel. 81 88 11 490 Pon.- pt. w godz. 7.00-15.00 ops@kurow.eu

ops.kurow.eu

Według zgłoszeń
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska linia” Pomoc psychologiczna, informacja o najbliższym miejscu przemocy w problemach przemocy domowej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

800 120 002

Bezpłatna infolinia

Pon.- sob. Godz. 8.00- 22.00

Ndz. i święta godz. 8.00-16.00

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia

 

Dla osób doświadczających przemocy domowej
INTERWENCJA KRYZYSOWA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach – poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna

– poradnictwo prawne

– program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc,

– całodobowy hostel dla osób doświadczających przemocy

al. Królewska 3

24-100 Puławy

Tel. 81 888 0 4 92

        81 888 53 06

        81 888 53 05

Bezpłatna infolinia

       800 110 001

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek-piątek 7.00-18.00

pcpr_pul@o2.pl Według zgłoszeń
Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej ul. Wólka Profecka 26

24-100 Puławy

Tel. 81 458 62 21 Infolinia: 800 306 833

 

całodobowo psozp@poczta.onet.pl Według zgłoszeń
Centralne Zarządzanie Kryzysowe Monitorowanie bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Al. Rakowiecka 2a

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:

22 361 69 00

22 785 700 177

24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu dyzurny@rcb.gov.pl

poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego, os. Poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
Powiatowy Urząd Pracy – pomoc osobom poszukującym pracy oraz pracowników ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

tel./fax: 81 886 40 96 Pn.-pt. 7.00-15.00 lupu@praca.gov.pl

http://pulawy.praca.gov.pl

Według zgłoszeń
Infolinia Urzędów Pracy- Zielona Infolinia Informacje o usługach urzędów pracy Urząd Pracy

Ul. Ciepła 20

15-472 Białystok

19 524

(z Polski)

+ 48 22 19524

(z zagranicy)

Pn.-pt. w godz. 8.00-18.00 www.zielonalinia.gov.pl

biuro@zielonalinia.gov.pl

Dla bezrobotnych zarejestrowanych, poszukujących pracy, pracodawcy
DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
Fundusz Sprawiedliwości – pomoc pokrzywdzonym i świadkom,

– przeciwdziałanie przestępczości,

– pomoc postpenitencjarna

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-567 Warszawa

 

222 309 900 Pn.pt.- 8.15-16.15 funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl Według zgłoszeń, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, potrzebujących pomocy postpenitencjarnej
PRAWO KONSUMENCKIE
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Ochrona praw konsumenckich Al. Królewska 19

24-100 Puławy

81 886 11 47 Pon., wt., czw., pt. w godz. 7.00-15.00

Śr. w godz. 8.00-16.00

  Według zgłoszeń
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie Prawo konsumenckie ul. T. Zana 38 c      20-601 Lublin

 

81 528-07-47 Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 – 14:00
wtorek: 8:00 – 15:30
ihlublin@lublin.uw.gov.pl Według zgłoszeń
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ochrona praw konsumenckich Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

801 440 220

22 290 89 16

Pn.-pt. godz. 8.00-18.00 porady@dlakonsumentow.pl Prawo konsumenckie
PRAWA PACJENTA
Narodowy Fundusz Zdrowia- Oddział Wojewódzki w Lublinie Sprawy z zakresu ochrony zdrowia i udzielania świadczeń Ul. Szkolna 16

20-124 Lublin

800 190 590 Od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 www.nfz-lublin.pl Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
Rzecznik Praw Pacjenta Ochrona praw pacjenta Ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę indywidualną:

22 532 82 43

Pn.-pt. godz. 8.00-20.00 kancelaria@rpp.gov.pl

 

rezerwacja@rpp.gov.pl

Każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta
Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

– prawa pacjenta,

– leczenie w kraju i poza granicami,

– kolejki do świadczeń

Ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

800 392 976- infolinia bezpłatna

22 572 60 42- koszt połączenia zgody z taryfą operatora

Pn.- pt. w godz. 8.00- 16.00 www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych Ochrona praw osób niepełnosprawnych Siedziba:

Ul. Żurawia 4a

00-503 Warszawa

Korespondencja:

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

801 801 015- koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Pn.- pt. w godz. 8.00- 17.00 www.niepelnosprawni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na ich rzecz
Rzecznik Praw Dziecka- dziecięcy telefon zaufania Ochrona praw dziecka Ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

800 121 212- bezpłatna infolinia

Tel. 22 583 66 00

Pn.-pt.: 8.15-20.00 (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią) brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.
PRAWO PRACY
Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy i bhp Al. Piłsudskiego 13 , pokój nr. 1 801 002 300

81 463 50 90

 

 

Telefonicznie:

poniedziałek 9.00-18.00

wtorek – piątek 9.00 – 13.00

https://lublin.pip.gov.pl/pl Według zgłoszeń
Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) Porady z zakresu prawa pracy Główny Inspektorat Pracy

Ul. Barska 28/30

02- 315 Warszawa

Tel. 22 391 82 15

801 002 006- dla tel. stacjonarnych

459 599 000- dla tel. komórkowych

22 391 83 60- dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP.

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

 

  www.bip.pip.gov.pl

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

Według zgłoszeń
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Puławach Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych, składki, emerytury, renty ul. Lubelska 20 B

24-100 Puławy

 22 560 16 00 czynny od pn.- pt. 7.00- 18.00 pn. 8.00-18.00

wt.- pt. 8.00-15.00

www.zus.pl Adresaci porad:

– ubezpieczeni,

– płatnicy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych Ul. T. Zana 36,38c

20-601 Lublin

Centrum Obsługi Telefonicznej:

22 560 16 00

Pn. w godz. 8.00-18.00

Wt.- pt. w godz. 8.00- 15.00

www.zus.pl Adresaci porad:

– ubezpieczeni,

– płatnicy.

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zakres informacji:

– pomoc techniczna,

-składki,

-renty,

– emerytury

  Tel. 22 560 16 00 Pn.- pt. w godz. 7.00- 18.00 www.zus.pl

 

cot@zus.pl

Adresaci porad:

– ubezpieczeni,

– płatnicy.

PRAWO PODATKOWE
Urząd Skarbowy w Puławach Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, akcyza, etc. ul. Władysława Grabskiego 4
24-100 Puławy
tel.: 81 887-96-41
81 887-96-42
81 889-04-50
Pn.-pt. w godz. 7:15 – 15:15 sekretariat.us.pulawy@mf.gov.pl Z porad może skorzystać każdy podatnik
Krajowa Informacja Skarbowa Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, akcyza, etc. Ul. T. Sixta 17

43-300 Bielsko- Biała

01 055 055- dla tel. stacjonarnych,

22 330 03 30- dla tel. komórkowych,

48 22 33 00 330- z tel. zagranicznych

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Pn.- pt. w godz. 7.00- 18.00 www.kis.gov.pl Z porad może skorzystać każdy podatnik
DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
Rzecznik Finansowy – prawa ubezpieczonych,

– dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych,

– z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Ubezp. gospodarcze: 22 333 73 28,

Ubezp. społeczne, OFE ZUS: 22 333 73 26 lub 22 333 73 27

Ubez. bankowe i rynku kapitałowego: 22 333 73 25

Pn.- pt. w godz. 8.00- 18.00

 

Pn.- pt. w godz. 11.00- 15.00

 

 

Pn.-pt. w godz. 8.00-16.00

porady@rf.gov.pl

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń
INNE
www.obywatel.gov.pl

 

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

Portal Ministerstwa Cyfryzacji

Rzecznik Praw Obywatelskich Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Al. Solidarności 77

00 – 090 Warszawa

Infolinia 800 676 676 Poniedziałek 10.00 – 18.00

Wtorek – piątek

8.00 – 16.00

https://www.rpo.gov.pl/

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa;

Każdy, kto uważa, że jest nierówno traktowany z powodu tego, kim jest;

Osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na nieludzkie traktowania

 

Urząd Miasta w Lublinie plac W. Łokietka 1 sala nr. 3   W każdy ostatni piątek miesiąca od 10.00 do 15.00
Fundusz Sprawiedliwości – pomoc pokrzywdzonym i świadkom,

– przeciwdziałanie przestępczości,

– pomoc postpenitencjarna

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-567 Warszawa

 

222 309 900   funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl Według zgłoszeń, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, potrzebujących pomocy postpenitencjarnej

Lista punktów nieodpłatnego poradnictwa