cc49f8fe58339a73a36a496e4b8c3389 M

Informacja o zawieszeniu wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Puławskim

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem czasowo zostają ograniczone wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Puławskim. Będzie istniała możliwość zorganizowania porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość (porady telefoniczne lub drogą elektroniczną) bądź umówienia wizyty w terminie późniejszym- po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr telefonu 609 009 469.