bottles 60479 1280

Informacja w sprawie dystrybucji pierwszej partii wody pitnej dla mieszkańców

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach, stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Górze Puławskiej, rozpoczynamy dystrybucję wody pitnej dla mieszkańców lewobrzeżnej części gminy Puławy.

Pierwsza partia wody butelkowanej w ilości 5l na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym będzie do odbioru u Sołtysów w ich miejscu zamieszkania, bądź w innym punkcie (np. świetlica wiejska) wskazanym przez Sołtysa. Aktualnie jednostki OSP oraz pracownicy GUiEWiK dostarczają wodę do poszczególnych sołectw, tak by w ciągu najbliższych godzin woda była dostępna do odbioru przez mieszkańców.

Jednocześnie podejmujemy działania nakierowane na zorganizowanie dostaw za pośrednictwem cystern dostosowanych do transportu wody pitnej. Kolejne informacje w tym zakresie będziemy przekazywali mieszkańcom niezwłocznie i na bieżąco.

Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie starania mające na celu jak najszybsze rozwiązanie problemu. Prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość oraz uważne śledzenie kolejnych komunikatów, przekazywanych przez samorząd gminny oraz służby sanitarno-epidemiologiczne.