e55f1bfed4855ceb2dd17e3d13335762 M

Informacja w sprawie przeglądu gwarancyjnego instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Puławy, zamontowanych w latach 2018 – 2019 w ramach projektu pn.: „Instalacje solarne na terenie Gminy Puławy cz. 1”.

Informuję, że od dnia 20 marca 2024 r. będą prowadzone czynności związane z końcowym przeglądem gwarancyjnym wszystkich instalacji kolektorów słonecznych, zamontowanych na terenie Gminy Puławy w ramach ww. projektu.

Podmiotem upoważnionym do wykonania przeglądu gwarancyjnego jest wykonawca instalacji – FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95 – 200 Pabianice.

O terminie wykonania przeglądu każdy właściciel lub posiadacz nieruchomości będzie informowany telefonicznie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

W związku z powyższym, zwracam się do Mieszkańców o zapewnienie dostępu do  lokalizacji, w której znajdują się urządzenia instalacji solarnej.

Informuję ponadto, że z wykonanego przeglądu zostanie sporządzony protokół, z którego treścią należy dokładnie zapoznać się przed podpisaniem.

W trakcie wykonywania przeglądu, proszę o wskazanie wszystkich zauważonych nieprawidłowości w pracy instalacji solarnej i wyjaśnienie z osobami dokonującymi przeglądu wszelkich wątpliwości w tym zakresie.

W razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z Wydziałem Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych UG Puławy, tel.: 81 889 05 21 oraz 81 889 05 22.

 

Wójt Gminy Puławy
/-/ Kamil Lewandowski