6fbba28d42cb122392c885ac9eb31b12 M

Informacja Zarządu Powiatu Puławskiego o przetargach na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminie Żyrzyn

Zarząd Powiatu Puławskiego informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. ogłoszone zostało 16 trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 671/3 o pow. 0,1455 ha, 671/4 o pow. 0,1392 ha, 671/5 o pow. 0,1329 ha, 671/6 o pow. 0,1266 ha, 671/7 o pow. 0,1204 ha, 671/8 o pow. 0,1677 ha, 671/9 o pow. 0,1200 ha, 671/10 o pow. 0,1200 ha, 671/11 o pow. 0,1200 ha, 671/13 o pow. 0,1200 ha, 671/14 o pow. 0,1853 ha, 671/17 o pow. 0,1250 ha, 671/18 o pow. 0,1250 ha, 671/19 o pow. 0,1250 ha, 671/20 o pow. 0,1250 ha, 671/21 o pow. 0,1999 ha.

Przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędą się w dniach 10 – 12 października 2018 r. w godzinach od 8.30 do 12.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w pokoju nr 103.

Termin wpłat wadiów upływa z dniem 5 października 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszeń dostępnych pod adresami:

 1. działka oznaczona nr 671/3: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294583
 1. działka oznaczona nr 671/4: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294585
 1. działka oznaczona nr 671/5: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294589
 1. działka oznaczona nr 671/6: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294596
 1. działka oznaczona nr 671/7: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294598
 1. działka oznaczona nr 671/8: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294600
 1. działka oznaczona nr 671/9: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294602
 1. działka oznaczona nr 671/10: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294604
 1. działka oznaczona nr 671/11: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294605
 1. działka oznaczona nr 671/13: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294606
 1. działka oznaczona nr 671/14: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294607
 1. działka oznaczona nr 671/17: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294610
 1. działka oznaczona nr 671/18: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294611
 1. działka oznaczona nr 671/19: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294613
 1. działka oznaczona nr 671/20: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294615
 1. działka oznaczona nr 671/21: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1294616

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 81 886 11 62.