Informacje dla mieszkańców

Urząd Gminy Puławy
24-100 Puławy, ul. Dęblińska 4
tel. (81 )887 41 21, (81) 889-05-25

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Andrzej Turlewicz – Inspektor ds. Patologii Społecznych

Godziny pracy:
Poniedziałek: 9:00 – 13:00
Wtorek: 9:00 – 15:00
Środa: 9:00 -13:00
Piątek: 9:00 – 15:00

telefon: (81) 889-05-45, kom. 512-379-783

 


 

GDZIE UZYSKASZ POMOC???

Bezpłatną pomoc w postaci spotkań, informacji i konsultacji ze specjalistami w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i osobistych oferują specjaliści z Gminnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego:

  • Psycholog
  • Terapeuta
  • Prawnik
  • Dzielnicowi KPP Puławy – tel. (81) 889-05-45

Pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Puławy, ul. Dęblińska 4 – tel. (81) 889-05-06

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Królewska 3 – tel. (81) 888-04-92

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – tel. (81) 888-53-05
  • Poradnia Rodzinna – tel. (81) 888-53-06

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” ul. Królewska 3A – tel. (81) 886-42-36

Komenda Powiatowa Policji ul. Wojska Polskiego 6 – tel. (81) 889-02-10