IV Sesja Rady Gminy Puławy – 28 stycznia 2015 r.

Puławy, dnia 19 stycznia 2015 r.

PI.0002.1.2015.AS

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na IV Sesję Rady Gminy Puławy, dnia 28 stycznia 2015 r. (środa) o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puławy ul. Dęblińska 4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Puławy środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru 3 członków Kolegium Redakcyjnego Pisma Samorządowego mieszkańców pod nazwą „Kurier Gminy Puławy”.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania mieszkańców.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie obrad.

Renata Molenda
(-) Przewodnicząca Rady Gminy Puławy