1a1c7a0ba8794f499343f3710b15a9ab M

IV Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy – List Gratulacyjny Pani Poseł Małgorzaty Sadurskiej

List z życzeniami od Pani Małgorzaty Sadurskiej – Poseł na Sejm RP z okazji IV Spotkania Noworocznego w Gminie Puławy.