Izba Produktu Lokalnego i Punkt Informacji Turystycznej

Projekt „Izba Produktu Lokalnego i Punkt Informacji Turystycznej” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Cel główny – zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego, rozwój produktów turystycznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku „Trójkąta Turystycznego: Nałęczów-Puławy_Kazimierz Dolny” jako subregionu atrakcyjnego pod względem turystycznym w kraju i za granicą.

Cele szczegółowe – zapoznanie turystów z lokalnymi produktami, zachęcanie – poprzez poszerzanie oferty turystycznej, przyrodniczej, kulturalnej – do ponownego odwiedzenia regionu, co spowoduje większy napływ turystów indywidualnych, grup zorganizowanych, jak również wycieczek szkolnych.

W ramach projektu turysta będzie miał możliwość zapoznania się z lokalnymi i nie tylko lokalnymi produktami (obrazy, wytwory z wikliny, rzeźbę w kamieniu, kowalstwo artystyczne, tkactwo, rękodzieło artystyczne, papieroplastykę, metaloplastykę). Turysta indywidualny i grupy zorganizowane będą miały możliwość bezpośredniego kontaktu i obcowania ze sztuką przez udział w spotkaniach, wystawach i warsztatach organizowanych z ludźmi kultury i sztuki. W ramach projektu turysta będzie mógł korzystać z podanych w informatorach adresów i telefonów zamawiając te niepowtarzalne i przeurocze dzieła artystyczne. Dużym atutem naszej gminy są walory turystyczne. Na atrakcyjność tą składają się: środowisko geograficzne oraz różne wytwory działalności ludzkiej np. zabytki architektury, muzea, folklor, obiekty kultu religijnego, oraz wydarzenia kulturalne. Na atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową naszego regionu duży wpływ ma stan środowiska przyrodniczego, cisza, niski stopień urbanizacji, bliskość wody. Wszystkie te czynniki jak również odpowiednia promocja sprawią, że potencjalny turysta zechce odwiedzić nasz region. Zarówno zwolennicy aktywnego jak i biernego wypoczynku mogą znaleźć tu coś dla siebie. Turyści będą mieli możliwość bardzo szczegółowych informacji dotyczących Gołębia, wsi i okolic oraz działających i istniejących na terenie powiatu i nie tylko organizacji zajmujących się turystyką.

 

Zakres projektu:

  1. Przygotowanie, remont pomieszczeń przeznaczonych na Izbę Produktu Lokalnego i Punktu Informacji Turystycznej
  2. Wyposażenie pomieszczeń Izby Produktu Lokalnego i Punktu Informacji Turystycznej.

 

Czas trwania projektu: Maj 2013 r. – Kwiecień 2014 r.

Całkowita wartość Projektu: 27 766,87 CHF – 93 599,35 PLN

Dofinansowanie ze strony szwajcarskiej: 23 601,86 CHF – 79 559,45 PLN (85% kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny: 4 165,01 CHF – 14 039,90 PLN (15 % kosztów kwalifikowanych)

 

Korzyści związane z projektem:

Rozwiązanie problemu braku informacji turystycznej oraz braku wytworów ludzkiej działalności – produktów powstających w naszym regionie.

Udostępnienie turyście Izby Produktu Lokalnego w celu zasięgnięcia szerszej informacji według potrzeb.

Dostęp do atrakcyjnej oferty kulturalnej.

Udostępnienie folderów, ulotek i posiadanych materiałów promocyjnych,

Udostępnienie miejsca, gdzie turysta otrzyma szczegółowe informacje o produkcie lokalnym, zabytkach, ścieżkach rowerowych, imprezach kulturalnych, i innych wydarzeniach ciekawych pod względem turystycznym. Bezpośredni kontakt z produktem, twórcą, przyrodą i naturą.

Wzrost zainteresowania rekreacyjnym wypoczynkiem przyczyniłby się do powstania campingów z pełnym zapleczem sanitarnym oraz strzeżonych pól namiotowych. Znakomitym miejscem do tego celu są tereny położone w dolinie rzeki Wieprz. Mogą również powstać gospodarstwa agroturystyczne oferujące zdrową – bo ekologiczną żywność, domowe obiady, kuchnię regionalną. Obszar rezerwatu przyrody może być wykorzystany do prowadzenia terenowych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej, co zwiększy napływ wycieczek szkolnych.

Podniesienie świadomości mieszkańców o możliwości stworzenia  małej gastronomii,

Wzrost dochodów miejscowych mikro przedsiębiorców poprzez zakupy turystów w lokalnych sklepach spożywczo przemysłowych.

Zharmonizowana oferta turystyczna budowana w oparciu o lokalne potencjały. Rozwijanie postaw przedsiębiorczości wśród mieszkańców w zakresie turystyki. Wspieranie postaw współodpowiedzialności za rozwój turystyki wśród mieszkańców.

Ważnewitryny internetowe:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swisscontribution.admin.ch/poland

 

swiss banner

Projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Program „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”