7a5796939c6ac0dde162bfc405fdcfa3 XL

Jaroszyn – Sołtys Beata Nowicka

Sołtys: Beata Nowicka. Jest ona rodowitą puławianką, ale od 20 lat razem z całą rodziną mieszka w Jaroszynie. Jak sama mówi: „Nie wyobrażam sobie, żebym mogła mieszkać, gdzie indziej. Lubimy wyjeżdżać, zwiedzać Polskę i Europę, ale powroty do domu są dla mnie czymś wyjątkowym”.

Pani Beata funkcję Sołtysa pełni drugą kadencję. Nie pracuje zawodowo, zajmuje się domem. Ma męża, który pracuje w Zakładach Azotowych oraz dwójkę dzieci. Syn i córka studiują w Poznaniu oraz w Lublinie. Pani Beata bardzo lubi zwierzęta. Posiada dwa psy, pięć kotów oraz rybki w przydomowym oczku wodnym. Dużo czasu poświęca na pielęgnowanie własnego ogrodu, robótki ręczne oraz słuchanie dobrej muzyki. Bardzo czynnie udziela się społecznie i oprócz obowiązków wynikających z funkcji Sołtysa, bierze udział w życiu społecznym Jaroszyna i całej Gminy Puławy. W ostatnim czasie uczestniczyła w Dożynkach Powiatowych, które odbyły się w Kazimierzu Dolnym. Reprezentowała Gminę w konkursie Sołtysów i współorganizowała gminne stoisko dożynkowe.

Pani Nowicka jest bardzo otwartą osobą. Jest w stałym kontakcie z mieszkańcami Jaroszyna  i doskonałym pośrednikiem między nimi, a gminnymi urzędnikami.

Przewodniczący Rady Sołeckiej: Agnieszka Bociańska

Rada Sołecka: Andrzej Sońta, Wiesław Suszek, Piotr Nieróbca, Beata Jędrych, Andrzej Kostka

Liczba mieszkańców Jaroszyna: ~353

Jaroszyn jest najstarszą miejscowością Gminy Puławy, położoną po lewej stronie Wisły. Dawniej Jaroszyn był folwarkiem. Pierwotne określenie wsi, wywodzące się od gospodarki żarowej to Zaryszew. Współczesna nazwa została nadana około XIII/XIV w. i wywodzi się od istotnej dla założenia wsi rodziny Jarockich.

Niegdyś wieś leżała na wyspie. Dopiero budowa wału wiślanego, usypanego z inicjatywy rosyjskiego generała Iwana Dehna, znacząco zmieniła topografię lewobrzeżnych terenów nadwiślańskich, dając miejscowości połączenie ze stałym lądem. Bliskość rzeki powodowała wielokrotne zalewanie terenów Jaroszyna. Po powodzi w XIII w. mieszkańcy zmuszeni byli przenieść się w okolice wsi Góry, a obie miejscowości nosiły nazwę Góra Jaroszyn. Po usypaniu wału na Wiśle, mieszkańcy powrócili na pierwotny teren. Od XV w. do XIX w. wieś była w rękach kolejnych pokoleń prywatnych dziedziców. Do czasów I Wojny Światowej miejscowość należała do generała carskiego, który otrzymał ją jako konfiskatę po udziale Czartoryskiego w Powstaniu Listopadowym.

W 1020 r. powstał w Jaroszynie kościół. Według legendy Biskup Wojciech płynąc Wisłą z Krakowa do Gdańska, by szerzyć wśród Prusów wiarę, zatrzymał się na wyspie Jaroszyn i odprawił tu Mszę Świętą. Na tę pamiątkę wzniesiono tam kościół pod wezwaniem św. Wojciecha. Niestety podczas licznych wylewów Wisła znacznie uszkodziła świątynię. W 1687 r. resztki kościoła postanowiono przenieść w inne miejsce, a w zamian wybudowano kaplicę. Po przeszło 50 latach i kaplica została zniszczona przez żywioł. Ostatecznie resztki budowli oraz szczątki nieboszczyków zostały przeniesione do miejsca zwanego „Górki plebańskie”. Dowodem na istnienie kościoła w Jaroszynie jest odnaleziona na przełomie lat 60 i 70 XX w. kropielnico-chrzcielnica. Zachował się zbiornik na wodę, natomiast brak jest trzonu i bazy. Obecnie znalezisko znajduje się wewnątrz groty wykutej w zboczu zamku w Janowcu.