Rajd Nordic Walking

Jesienny Rajd Nordic Walking – Gołąb 2020

Już po raz piąty zapraszamy entuzjastów nordic walking do Bonowa i na trasy wokół Gołębia. Tegoroczny rajd odbędzie się 25 października. Jak zwykle pomaszerujemy dwiema trasami – ok. 13 km i ok. 7 km. Z uwagi na panujący stan pandemii, liczba miejsc na rajdzie jest ograniczona. Może wziąć w nim udział 80 osób (obie trasy łącznie).
Zapisy pod linkiem: ZAPISY lub wysyłamy zgłoszenia na adres e.krawczyk@bezmiar.org podając imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy i ewentualnie przynależność klubową.

Opłata za udział w rajdzie:
20 złoty/osoba do dnia 10 października 2020
30 złoty/osoba do dnia 21 października 2020
Jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany możliwe zapisy w dniu rajdu – opłata 50 zł/osoba płatne gotówką.
Liczy się data wpłaty, nie data zgłoszenia.
Konto do wpłat: Raiffeisen Bank Polska S.A. 72 1750 0012 0000 0000 3615 9146
W tytule: Gołąb 2020 oraz imię i nazwisko uczestnika.

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację BezMiar.

Jesienny Rajd Nordic Walking – Gołąb 2020 współfinansowany jest przez Gminę Puławy.