Kabaret "Babeczki" i Śpiewające Seniorki z Gołębia

Grupa teatralno-kabaretowa „Babeczki” z Gołębia i Zespół Śpiewające Seniorki działa od 2010 przy GOK w Gołębiu. Zrzesza w swych szeregach w większości emerytki i rencistki. Marzeniem uczestniczek zespołu jest nie tylko „zabawa w teatr”, ale również promowanie swojej miejscowości, gminy i powiatu poprzez występy, prezentacje walorów turystycznych okolic i tradycji regionalnych. Prezentowane widowiska poruszają również ważne problemy nurtujące współczesność. Wielka pasja i zaangażowanie starszych wiekiem uczestniczek zajęć teatralnych złożyły się na piękny dorobek kulturalny oraz wspaniałą twórczość artystyczną, czego przykładem są liczne występy na różnych uroczystościach gminnych i powiatowych.

Prowadzącą zespół jest emerytowana nauczycielka – Agnieszka Maj, która pisze „Babeczkom” teksty scenariuszy, teksty poetyckie oraz teksty piosenek do określonych melodii dla Seniorek. Aranżacją muzyczną zajmuje się dyrektor GOK – Pan Zbigniew Barankiewicz.

Osoby uczestniczące w zajęciach odkryły w sobie pasje aktorskie i muzyczne. Bardzo chętnie przyjmują przydzielone im role i sumiennie przygotowują się do każdego występu. Są bardzo zaangażowane i odpowiedzialne w pracach i próbach scenariuszy: widowisk, scenek kabaretowych, montaży poetycko-muzycznych. Samodzielnie wykonują stroje sceniczne dbając o zachowanie tradycji i zgodność z graną rolą.

„Babeczki” i Seniorki śpiewające współpracują aktywnie z Gminą Puławy, z placówkami oświatowymi działającymi w Gołębiu, z OSP – Gołąb, Parafią Rzymskokatolicką w Gołębiu oraz LGD „Zielony Pierścień”, wspólnie przygotowują występy, kiermasze, wystawy. Grupa teatralno-kabaretowa bierze też udział w szkoleniach i wyjazdach studyjnych organizowanych w ramach projektu „Euroszansa dla Lubelszczyzny”.

Zespół, który narodził się wiosną 2010 roku, ma w swym dorobku liczne występy i przedsięwzięcia na festynach, dożynkach, konkursach, hitach turystycznych i przeglądach teatralno-kabaretowych w gminie, powiecie i województwie.

W 2012 r. „Babeczki” otrzymały Certyfikat Produktu Lokalnego w kategorii „zespół regionalny”, ponieważ swą działalnością artystyczną promują również tradycje i zwyczaje lokalne oraz regionalne.

A to tylko niektóre występy kabaretu i śpiewających seniorek: Europejskie Dni Dziedzictwa w Gołębiu – co roku, udział w XI Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie, udział i występy na Święcie Truskawki, występy na dożynkach powiatowych, prezentacja kabaretu w czasie oddania nowego skweru w Gołębiu. Co roku mamy możliwość podziwiania obu zespołów na Dniach Papieskich z nowym repertuarem przygotowanym przez p. A. Maj. Udział na spotkaniu Kabaretów w Ko1ewnicy. Prezentacja impresji bożonarodzeniowych pt. „Którędy do Betlejem” na II Spotkaniu Noworocznym Gminy Puławy, występy z okazji Dnia Kobiet, udział w Przeglądach Ruchu Amatorskiego w „Domu Chemika” w Puławach, występy w Końskowoli. Udział w XV Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów ARS w Domu Chemika przedstawienie kabaretowe: „Postaw na luz, gdy 50 plus”, występy w Skokach i Stężycy. Można wymieniać tytuły i miejsca koncertów. Jest tego naprawdę bardzo dużo, interesująco i godnego pochwały.