20200810 105052

Kamienny posąg św. Jana Nepomucena w Gołębiu

Niedaleko od kościoła parafialnego w Gołębiu, po przeciwnej strony ulicy znajduje się figura św. Jana Nepomucena. Jej obecność związana jest ściśle z powodzią. Jedno z podań ludowych głosi, że figura przypłynęła tu w czasie powodzi, inne zaś, że została ustawiona w tym miejscu na pamiątkę powodzi, jaka nawiedziła Gołąb w 1808 roku. Poziom wody jaka wtedy napłynęła do Gołębia jest zaznaczony na Domku Loretańskim. Według tradycji ludowej św. Jana Nepomucen był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również suszą. Dlatego jego figury tzw. nepomuki można spotkać w wielu miejscach, m.in. przy mostach i przejściach przez rzekę. Nieopodal gołębskiej figury także było takie przejście lub most, o czym świadczy potok Gruszka jako pozostałość po korycie Wisły.


Czy wiesz, że…?

Św. Jan Nepomucen żył w XIV wieku w Czechach. Był prezbiterem i spowiednikiem Zofii Bawarskiej. Po odmówieniu ujawnienia tajemnicy spowiedzi królowej Zofii królowi czeskiemu Wacławowi, król podejrzewał żonę o niewierność, został poddany ciężkim torturom i wrzucony z Mostu Karola do Wełtawy. W ikonografii święty przedstawiany jest w stroju kapłańskim, niekiedy trzyma palec na ustach – symbol zachowanej tajemnicy. Jego znakami rozpoznawczymi są klucz, książka, kłódka, gałązka palmowa, krzyż w ręce, zapieczętowany list, most (z którego został zrzucony), pieczęć, wieniec z pięciu gwiazd oznaczających TACUI – “milczałem”.