Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń! Nasze województwo, Lubelszczyzna, to nasz dom, miejsce w którym żyjemy, uczymy się, mamy rodziny, znajomych, pracę… Dziś to miejsce wyróżnia się na tle kraju, dając nam duże powody do niepokoju. Statystyki zakażeń bezwzględnie obnażają nasze słabości. Nie pozwólmy, aby postrzegano nas jako […]

Woda z ujęcia w Górze Puławskiej bez skażenia mikrobiologicznego!

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach z dn. 15.10.2021 r. stwierdza się przydatność do spożycia wody podawanej z wodociągu z ujęcia wody w Górze Puławskiej.   Pismo

Zapraszamy na Powiatowy Dzień Kultury

W imieniu Starosty Puławskiego – Danuty Smagi zapraszamy na 21. Powiatowy Dzień Kultury. Wydarzenie odbędzie się w piątek 22 października o godz. 16.00 w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach. Podczas imprezy zostaną wręczone Nagrody Starosty Puławskiego w Dziedzinie Kultury. Nastąpi także nagrodzenie zwycięzców Powiatowego Konkursu Wydawnictw. Na zakończenie odbędzie się koncert zespołu Marcin […]

I N F O R M A C J A do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie Gminy Puławy o badaniach archeologicznych

Fundacja Ab Terra informuje, iż w związku udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie wyprzedzających, rozpoznawczych archeologicznych badań powierzchniowych oraz archeologicznych, ratunkowych badań wykopaliskowych na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz lubelskiego, w ramach Inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wronów ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów.”, Fundacja Ab Terra przystępuje do […]

Ogłoszenie o II przetargu

WÓJT GMINY PUŁAWY działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. […]

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY PUŁAWY działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. […]

Komunikat w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody z ujęcia w Górze Puławskiej

Grupa Utrzymania Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej informuje, że po dezynfekcji sieci wodociągowej przeprowadzonej w dniach 22-29.09.2021 r. w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góra Puławska z dnia 04.10.2021 r. zaopatrującego miejscowości: Anielin, Bronowice, Dobrosławów, Góra Puławska, Góra Puławska-Kolonia, Janów, Jaroszyn, Kajetanów, Klikawa, Kochanów, Kowala, Leokadiów, Łęka, Opatkowice, Pachnowola, Piskorów, Polesie, Sadłowice, […]

Zarządzenie Nr 518/2021 Wójta Gminy Puławy z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Bronowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 14 ust.1 i 2 w związku z § 18 uchwały Nr XXIV/184/2017 Rady Gminy Puławy z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu […]

Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Puławy

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że na terenie Gminy Puławy firma Investrade realizuje projekt budowy szybkiej sieci światłowodowej. Inwestorem jest spółka FIBEE. Zadnie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 1.1. POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie puławskim część A” (ID: 3.3.06.12a)”. W ramach projektu podłączone zostaną […]

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wdrożeniu i przestrzeganiu zasad wzmożonego reżimu sanitarnego

Treść komunikatu dostępna jest w załączonym pliku: Komunikat

OGŁOSZENIE WYNIKÓW otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. […]

OGŁOSZENIE WYNIKÓW otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. 1038, 1243, 1535),), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Nazwa zadania publicznego: Andrzejkowy […]