Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych logo

Przebudowa drogi gminnej Nr 107483L – ul. Pocztowej od km 0+000 do km 1+211,33 w miejscowości Gołąb z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Dzięki zrealizowanej w dniach 23.07.2020 – 02.02.2021 r. inwestycji przebudowy drogi ul. Pocztowej w Gołębiu wykonano 1200 m nowej nawierzchni asfaltowej wraz z lewostronnym chodnikiem, kanalizacją deszczową, zjazdami indywidualnymi, budową linii oświetlenia drogowego z 36 słupami i oprawami ze źródłem światła LED oraz aktualizację oznakowania pionowego. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 086 497,96 zł, z […]

Przebudowa drogi gminnej Nr 107512L od km 0+000,00 do km 2+107,00 w miejscowości Anielin z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Dzięki zrealizowanej w dniach 23.07.2020 – 15.12.2020 r. inwestycji przebudowy drogi w Anielinie wykonano 2,107 km nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami gruntowymi, oczyszczeniem i wyprofilowaniem przydrożnych rowów, budową linii oświetlenia drogowego z 51 słupami i 52 oprawami ze źródłem światła LED, budową 6 peronów przystankowych z kostki brukowej oraz aktualizację oznakowania poziomego i pionowego. […]

44. Kurier Gminy Puławy: Trwa przebudowa drogi w Anielinie

Gmina Puławy realizuje przebudowę ponad 2 km drogi w Anielinie. W lipcu br. plac budowy został przekazany wykonawcy robót – Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. W ramach przebudowy wykonywana jest nowa nawierzchnia asfaltowa, zjazdy asfaltowe na posesje prywatne, 6 peronów przystankowych z kostki brukowej betonowej, oznakowanie poziome i pionowe drogi, oczyszczenie przepustów […]