Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych logo

Przebudowa drogi gminnej Nr 107512L od km 0+000,00 do km 2+107,00 w miejscowości Anielin z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Dzięki zrealizowanej w dniach 23.07.2020 – 15.12.2020 r. inwestycji przebudowy drogi w Anielinie wykonano 2,107 km nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami gruntowymi, oczyszczeniem i wyprofilowaniem przydrożnych rowów, budową linii oświetlenia drogowego z 51 słupami i 52 oprawami ze źródłem światła LED, budową 6 peronów przystankowych z kostki brukowej oraz aktualizację oznakowania poziomego i pionowego. […]

44. Kurier Gminy Puławy: Trwa przebudowa drogi w Anielinie

Gmina Puławy realizuje przebudowę ponad 2 km drogi w Anielinie. W lipcu br. plac budowy został przekazany wykonawcy robót – Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. W ramach przebudowy wykonywana jest nowa nawierzchnia asfaltowa, zjazdy asfaltowe na posesje prywatne, 6 peronów przystankowych z kostki brukowej betonowej, oznakowanie poziome i pionowe drogi, oczyszczenie przepustów […]

44. Kurier Gminy Puławy: Trwa przebudowa ulicy Pocztowej w Gołębiu

Gmina Puławy realizuje kompleksową przebudowę ponad 1 km ul. Pocztowej w Gołębiu. W lipcu br. plac budowy został przekazany wykonawcy robót – Konsorcjum: Lider: TRANS – KRUSZ s.c. Dariusz i Grzegorz Niedziela z Puław wraz z Partnerami: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy Sp. z o.o. z Puław oraz Przedsiębiorstwo Bartłomiej Sekita Inżynieria Lądowa z Puław. Prace […]