Ważna informacja dla mieszkańców!

Informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obecnie wynosi 20 zł od osoby/miesiąc oraz 40 zł od osoby/miesiąc w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zmieniły się również numery indywidualnych kont bankowych przeznaczonych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana ta […]

Wyjaśnienia dotyczące zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo W chwili obecnej, z uwagi na zagrożenie epidemiczne głównym tematem wszystkich mediów oraz naszych prywatnych rozmów są wszelkie informacje związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 a pozostałe problemy odeszły na drugi plan. Jednym z nich, który bardzo angażował nas w ostatnich miesiącach, jest temat odpadów komunalnych. Samorządy w całym kraju borykają się z problemem ciągłego […]

Wyjaśnienia dotyczące zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo W chwili obecnej, z uwagi na zagrożenie epidemiczne głównym tematem wszystkich mediów oraz naszych prywatnych rozmów są wszelkie informacje związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 a pozostałe problemy odeszły na drugi plan. Jednym z nich, który bardzo angażował nas w ostatnich miesiącach, jest temat odpadów komunalnych. Samorządy w całym kraju borykają się z problemem ciągłego […]

Wyjaśnienia dotyczące zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo W chwili obecnej, z uwagi na zagrożenie epidemiczne głównym tematem wszystkich mediów oraz naszych prywatnych rozmów są wszelkie informacje związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 a pozostałe problemy odeszły na drugi plan. Jednym z nich, który bardzo angażował nas w ostatnich miesiącach, jest temat odpadów komunalnych. Samorządy w całym kraju borykają się z problemem ciągłego […]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo, w załącznikach znajdą Państwo obowiązujący od stycznia do sierpnia 2020 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puławy. Oprócz terminów odbioru odpadów komunalnych znajdą w nim Państwo wiele cennych uwag i informacji jak segregować odpady, a także terminy zbiórek akcyjnych.

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

                   Wójt Gminy Puławy informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. […]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Szanowni Państwo, w załączniku znajdą Państwo obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puławy. Oprócz terminów odbioru odpadów komunalnych znajdą w nim Państwo wiele cennych uwag i informacji jak segregować odpady, a także terminy zbiórek akcyjnych.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puławy:

L.p. Nazwa przedsiębiorcy Dane teleadresowe przedsiębiorcy 1. Firma Handlowo-Usługowa Józef Szlendak ul. Grunwaldzka 28, 08-530 Dęblin, tel. 692 405 611 2. Wywóz Nieczystości Ciekłych „Grześ” Grzegorz Jędrys Moszczanka 1, 08-500 Ryki, tel. 668 251 541 3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, tel. 81 883 01 03 4. TED BAGS […]

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puławy

L.p. Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby przedsiębiorcy 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o. ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki 2 KOM-EKO S.A. ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin 3 EKOLAND Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik 4 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa 5 […]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017/2018

Szanowni Państwo, w załączniku znajdą Państwo obowiązujący od 1 lipca 2017 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puławy. Zamieszczony poniżej harmonogram trafi wkrótce do Państwa domów także w formie Poradnika komunalnego. Znajdą w nim Państwo, oprócz harmonogramu odbioru odpadów, wiele cennych uwag i informacji jak segregować odpady, a także terminy […]

Informacja o osiągniętych przez gminę Puławy w 2016 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informujemy:  osiągnięty w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0 % osiągnięty w 2016 […]