Azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy w 2018 r. Gmina Puławy informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy” jest dotowana na podstawie umowy nr 210/2018/D/OZ z dnia 15.06.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. […]

Wycinka drzew

Wójt Gminy Puławy informuje, że zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości następuje po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy na wniosek właściciela. Zezwolenia zgodnie z art. 83 ust. 6 nie wydaje się […]