Informacja Wójta Gminy Puławy

WÓJT GMINY PUŁAWY INFORMUJE Urząd Gminy Puławy Osobiste wizyty w Urzędzie Gminy Puławy, należy ograniczyć do minimum. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Urzędu Gminy Puławy:https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl w zakładce; Jak załatwić sprawę w urzędzie. Dokumentację dotyczącą poszczególnych spraw można dostarczać za pośrednictwem poczty lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP Więcej informacji na temat pracy urzędu znajdą […]

Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach na swojej stronie internetowej informuje: Osoby wracające z miejsc występowania ognisk koronawirusa lub z objawami chorobowymi wskazującymi na zakażenie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału Nadzoru Przeciwepidemicznego: w godzinach urzędowania 7:30 – 15:05                                         81 886 12 05 •    całodobowo               509 282 119                                        504 758 135                                        669 […]

Informacja dotycząca sposobu kontaktowania się z pracownikami w związku z wprowadzonymi ograniczeniami pracy w Urzędzie Gminy Puławy

Skontaktuj się z Urzędem Sprawy urzędowe należy przede wszystkim załatwiać telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną (przez e-PUAP) lub pocztą tradycyjną. Dokumenty również można składać w przedsionku (strefie ochronnej) Urzędu Gminy Puławy. Kontakty dotyczące spraw z zakresu: Sekretariat UG – (81) 889 05 25, fax (81) 887 41 22, e-mail: sekretariat@pulawy.gmina.pl Ewidencja ludności oraz dowody osobiste – […]

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od […]

Ograniczenia w działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury

Informujemy, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Co V-2 Wójt Gminy Puławy zarządził ograniczenie działalności skierowanej do mieszkańców przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej i Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu. Ograniczenia będą obowiązywać w okresie od dnia 13.03.2020 roku do 25.03.2020 roku. Treść zarządzenia […]

Ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem informujemy, że Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. wprowadził ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej. Od dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek) do odwołania autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały wg. rozkładu jazdy jak w dni POWSZEDNI FERIE I WAKACJE. Jednocześnie przekazujemy apel MZK, aby ograniczyć zakup biletów u kierowców […]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo, w załącznikach znajdą Państwo obowiązujący od stycznia do sierpnia 2020 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puławy. Oprócz terminów odbioru odpadów komunalnych znajdą w nim Państwo wiele cennych uwag i informacji jak segregować odpady, a także terminy zbiórek akcyjnych.

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

                   Wójt Gminy Puławy informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. […]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Szanowni Państwo, w załączniku znajdą Państwo obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puławy. Oprócz terminów odbioru odpadów komunalnych znajdą w nim Państwo wiele cennych uwag i informacji jak segregować odpady, a także terminy zbiórek akcyjnych.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puławy:

L.p. Nazwa przedsiębiorcy Dane teleadresowe przedsiębiorcy 1. Firma Handlowo-Usługowa Józef Szlendak ul. Grunwaldzka 28, 08-530 Dęblin, tel. 692 405 611 2. Wywóz Nieczystości Ciekłych „Grześ” Grzegorz Jędrys Moszczanka 1, 08-500 Ryki, tel. 668 251 541 3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, tel. 81 883 01 03 4. TED BAGS […]

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puławy

L.p. Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby przedsiębiorcy 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o. ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki 2 KOM-EKO S.A. ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin 3 EKOLAND Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik 4 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa 5 […]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017/2018

Szanowni Państwo, w załączniku znajdą Państwo obowiązujący od 1 lipca 2017 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puławy. Zamieszczony poniżej harmonogram trafi wkrótce do Państwa domów także w formie Poradnika komunalnego. Znajdą w nim Państwo, oprócz harmonogramu odbioru odpadów, wiele cennych uwag i informacji jak segregować odpady, a także terminy […]