Dlaczego kobiety w ciąży nie powinny pić alkoholu?

Alkohol jest legalnym narkotykiem. Stwierdzenie to może u wielu osób budzić zdziwienie, zaskoczenie, niedowierzanie czy niepokój. Alkohol jest bowiem bardzo „oswojonym” produktem, nie tylko dostępnym wszędzie dookoła, ale także, w naszej kulturze, często używanym przy różnych okazjach. Dlatego na co dzień staramy się nie myśleć w kategoriach szkód związanych z używaniem alkoholu. A jednak niezależnie […]

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia

Drodzy mieszkańcy, informujemy o możliwości bezpłatnej ochrony przed infekcjami pneumokokowymi dla mieszkańców po 65 r.ż z grup ryzyka w ramach szczepień finansowanych ze środków NFZ*. Choroby pneumokokowe stanowią poważne zagrożenie szczególnie dla starszych osób i z obniżoną odpornością. Szczepienia przeciw pneumokokom dla tej grupy są kluczowym elementem w zapobieganiu poważnym komplikacjom zdrowotnym. Chronią m.in. przed […]

Stop przemocy! Ogólnopolska kampania informacyjna

  Przemoc domowa – zagadnienia definicyjne Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej[1], której znowelizowane przepisy weszły w życie w czerwcu 2023 roku[2], przez przemoc domową definiuje się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę […]

Domator Okna Drzwi Podłogi Montaż

Domator Okna Drzwi Podłogi Montaż Ul. Lubelska 55 24-100 Puławy www.domator.biz e-mail: info@domator.biz tel. 81 448 04 28 Zapraszamy Poniedziałek – Piątek 9.00 – 17.00 , Sobota 9.00 – 12.00

Ks. Marek Kucharski – „Zasłużony dla Gminy Puławy”

Za szczególne osiągnięcia na rzecz Gminy Puławy w zakresie oświaty, kultury, nauki i sztuki księdzu Markowi Kucharskiemu zostało nadane wyróżnienie Zasłużony dla Gminy Puławy”. Uroczystość miała miejsce 9 stycznia 2020 r. podczas Spotkania Noworocznego, które zorganizowała Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej. Ksiądz Marek Kucharski podczas posługi kapłańskiej w parafii pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej, […]

Tomasz Kozak

Pan Tomasz Kozak, jako mieszkaniec Gołębia, od wielu lat aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, podejmując szereg cennych inicjatyw społecznych. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Gołębia i nie boi się nowych wyzwań. Zawsze pojawia się tam, gdzie potrzebna jest bezinteresowna pomoc oraz wsparcie organizatorskie. Bardzo zaangażowany w integrację wspólnoty nie tylko lokalnej, ale również społeczności gminnej […]

Małgorzata Daniłko

Gołąb w Gminie Puławy jest jej rodzinną miejscowością, pochodzi z rodziny Zamojskich. Jest autorką strony internetowej Gołąb nad Wisłą, gdzie publikuje artykuły o charakterze historycznym i etnograficznym. Linki do tych artykułów pojawiają się na facebookowym profilu Gołębia. Profil został założony przez Rafała Zamojskiego i gromadzi społeczność związaną z Gminą Puławy. Małgorzata Daniłko jest moderatorem tego […]

Ireneusz Teper

Pan Ireneusz Teper jest oddanym społecznie, wieloletnim działaczem Klubu Sportowego Hetman Gołąb, od najmłodszych lat związanym z działalnością klubu na przestrzeni czterech dekad jego istnienia. Promotor piłki nożnej i wychowania w duchu idei sportu. W latach od 1979 do 1981 r.  jako 16-latek występował w barwach Hetmana jako zawodnik drużyny seniorskiej. Jego dalsza kariera sportowa […]

Jadwiga i Andrzej Sajnaga

Historia ich rodziny prowadzi do Bronowic w Gminie Puławy. Są założycielami i właścicielami rodzinnej firmy, która przez ponad 30 lat swojego istnienia przeszła drogę od niewielkiego warsztatu mechaniczno-odlewniczego do ogromnego, nowoczesnego przedsiębiorstwa, zatrudniającego ponad 500 pracowników. Firma działa w oparciu o zasady chrześcijańskie, a jej sukcesy gospodarcze zostały uhonorowane wieloma prestiżowymi nagrodami. Nasi laureaci są […]

Antoni Pawłowicz

Od blisko 40 lat jest mieszkańcem Góry Puławskiej. Wielki społecznik i pasjonat piłki nożnej, który jak nikt inny dostrzegał potrzebę stworzenia w Górze Puławskiej miejsca służącego rozwojowi kultury fizycznej oraz organizowania  imprez sportowych i kulturalnych. To między innymi dzięki jego zaangażowaniu, w 2005 r. powstał stadion sportowy oraz Klub Sportowy Góra Puławska, którego jest wieloletnim […]

Edward Szykuła

Pochodzi z małej wsi na Zamojszczyźnie, a od przeszło 70 lat jest mieszkańcem Góry Puławskiej. Po wybuchu II Wojny Światowej podzielił los ponad 110 000 osób, które w wyniku niemieckiego programu o kryptonimie „Akcja Zamość” zostały objęte przymusowymi wysiedleniami. Oderwany od rodziny najpierw przebywał w obozie koncentracyjnym w Zamościu, skąd trafił na przymusowe roboty do Niemiec. […]

Marian Pawłowski

Pracę w samorządzie Gminy Puławy rozpoczął w 1990 roku jako Zastępca Wójta. W 1995 r. został wybrany na stanowisko Wójta Gminy i pełnił swój urząd do 2010 r. W okresie sprawowania funkcji przez naszego laureata, na terenie Gminy Puławy zostało zrealizowanych wiele inwestycji, które dziś można określić mianem „kamieni milowych” w rozwoju gminy m.in. budowa […]