Bronowice – pomnik ku czci Tadeusza Kościuszki

Z końcem lipca 1792 r., po zwycięskiej bitwie pod Markuszowem, wojska polskie dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszkę zatrzymały się w Bronowicach. Podczas narady w bronowickim dworze, dowódcy rozważali dalsze prowadzenie wojny z Rosją, z pominięciem Króla Stanisława Augusta, który opowiedział się po stronie Targowiczan. Tadeusz Kościuszko dokonał przeglądu swoich wojsk, na pamiątkę […]

Zarzecze – pomnik ku czci nauczycieli szkoły w Zarzeczu zamordowanych w niemieckim obozie Mauthausen-Gusen

Przemierzając lewobrzeżną część Gminy Puławy w poszukiwaniu znaków przeszłości, warto zatrzymać się na chwilę w miejscowości Zarzecze, gdzie znajduje się pomnik odsłonięty ku pamięci Romana Nolberka i Stanisława Gębki – nauczycieli szkoły w Zarzeczu, którzy zostali aresztowani i straceni 4 czerwca 1960 r. w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Mauthausen Gusen. Obelisk usytuowany jest na terenie szkolnym, […]

Leokadiów – pomnik ku czci ofiar zbrodni hitlerowskiej z 14.I.1944 r.

W Leokadiowie przy drodze wiodącej do Smogorzowa znajduje się pomnik wzniesiony w 1964 r. ku czci ofiar zbrodni hitlerowskiej, dokonanej 14 stycznia 1944 r. W dniu 8 stycznia 1944 r członkowie partyzanckiej Gwardii Ludowej z dzielnicy PPR Chotcza – Mszadla pod dowództwem oficera radzieckiego Pawła Iżyckiego „Pawła” przeprowadzili akcję przeciwko kolonistom niemieckim w Leokadiowie, podczas […]

Góra Puławska – pomnik ku czci ofiar zbrodni hitlerowskiej z 29.X.1942 r.

W centrum Góry Puławskiej, na rogu ulic Radomskiej i Kozienickiej znajduje się pomnik. Wzniesiony został w 1962 r. lub jak podają inne źródła 1964 r. dla upamiętnienia ofiar zbrodni hitlerowskiej dokonanej 29 października 1942 r. Tego tragicznego dnia, w miejscu, w którym obecnie znajduje się pomnik, powieszono dwudziestu mężczyzn, co  jak powszechnie wiadomo było odwetem […]

Gołąb – pomnik ku czci ofiar pacyfikacji wsi Bałtów

W centralnej części cmentarza parafialnego w Gołębiu znajduje się mogiła zbiorowa ofiar terroru, zamordowanych przez hitlerowców w czasie pacyfikacji wsi Bałtów w 1943 r. Na pomniku wypisane są nazwiska osób, którym w brutalny sposób odebrano życie. W Bałtowie do 1939 roku działało koło „Wici”(Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP), z którym współpracował Jan Pasiak, jednocześnie kierownik […]

Gołąb – pomnik ku czci partyzantów Batalionów Chłopskich

Obelisk powstał w 1983 r. jako upamiętnienie 40 rocznicy akcji wysadzenia na stacji kolejowej w Gołębiu niemieckiego pociągu z amunicją. Bataliony Chłopskie w latach 1943-1944 prowadziły w rejonie stacji aktywną walkę o szyny z okupantem niemieckim . Momentem kulminacyjnym był dzień 12 września 1943 r., kiedy to 130 żołnierzy  chłopskiego wojska wzięło udział w skrzętnie […]

Gołąb – pomnik ku czci bohaterów walk o wolność i niepodległość Ojczyzny

W centrum Gołębia na skwerze znajduje się pomnik upamiętniający ofiary I Wojny Światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r.  Został wybudowany w 1930 r.  Widnieje na nim napis „Bohaterom poległym w walkach o niepodległość i ocalenie granic ojczyzny.” Zwężający się ku górze cokół  ma na szczycie orła w koronie, z uszkodzonym w czasie II Wojny […]

Polesie – cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w trakcie II Wojny Światowej

Kto wątpi w Europę, kto stracił wiarę w Europę, ten powinien odwiedzić cmentarze wojenne. Tam można przekonać się, do czego musi doprowadzić brak wspólnej Europy, stawanie jeden przeciwko drugiemu, brak woli do współdziałania, brak umiejętności współdziałania Jean – Claude Juncker Cmentarz żołnierzy niemieckich w Polesiu, poległych w czasie II Wojny Światowej, tworzony był w latach […]

Góra Puławska – cmentarz wojenny z czasów I Wojny Światowej

W północnej części Góry Puławskiej, w lesie znajduje się cmentarz wojenny z I Wojny Światowej, na którym pochowano przypuszczalnie ok. 1500 żołnierzy niemieckich (m.in. 72 pułku piechoty Landwehry), austro-węgierskich i rosyjskich, poległych w trakcie działań wojennych w latach 1914 – 1915. Nekropolia składała się ze 194 mogił zbiorowych i pojedynczych, obecnie zatartych znakiem czasu, a […]

Sosnów – cmentarz wojenny z czasów I Wojny Światowej

Przemierzając lewobrzeżną część Gminy Puławy w poszukiwaniu znaków przeszłości, warto zatrzymać się na chwilę w miejscowości Sosnów, gdzie w niewielkim zagajniku położonym wśród pól, ok. 150 m na południe od dawnej drogi krajowej nr 12 (Puławy – Radom), znajduje się cmentarz wojenny. Spoczywają na nim żołnierze armii niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej, polegli podczas I Wojny […]