„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

W roku 2016 szkolne biblioteki w Gminie Puławy, dzięki wsparciu finansowemu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, wzbogaciły się o liczne nowości wydawnicze. Do ośmiu bibliotek w szkołach podstawowych i gimnazjach trafiły książki i audiobooki zakupione w ramach realizacji rządowego programu. Celem realizacji programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród […]

"Książki naszych marzeń"

W roku szkolnym 2015/2016 szkoły podstawowe, dla których Gmina Puławy jest organem prowadzącym, przystąpiły do ogólnopolskiego projektu, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, pn. „Książki naszych marzeń”. Celem tego projektu jest popularyzacja czytelnictwa oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród dzieci i młodzieży. Projekt umożliwił wybór i zakup książek, o których marzą […]

JUŻ PŁYWAM!

W 2014 roku ponad 160 uczniów klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puławy uczestniczy w bezpłatnych zajęciach nauki pływania realizowanych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki oraz Gminy Puławy. W pierwszej edycji projektu trwającej od kwietnia do czerwca w zajęciach uczestniczyło sześćdziesięcioro siedmioro uczniów. Kolejne […]

Infrastruktura sportowa

Dzięki wsparciu zewnętrznemu Gmina Puławy wzbogaciła się w latach 2011-2012 o trzy nowoczesne obiekty sportowe, z których korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież z miejscowości Góra Puławska, Zarzecze oraz Gołąb. 1 września 2011 miało miejsce uroczyste otwarcie boiska sportowego wraz z bieżnią w Górze Puławskiej. Obiekt powstał przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum dzięki wsparciu Unii […]

"Radosna szkoła"

Gmina Puławy, która jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych, od roku 2009 korzysta ze wsparcia w ramach programu „Radosna szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych – w 2012 roku pomoce zakupiono do siódmej ostatniej placówki w Górze Puławskiej. W roku 2011 gmina po raz pierwszy wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Radosna szkoła” […]

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Puławy

  W 2012 roku Gmina Puławy pozyskała dofinansowanie w wysokości 225 233,70 zł na realizację projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Puławy”. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie […]