OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października […]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY Wójta Gminy Puławy o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY Wójta Gminy Puławy o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 oraz art. 40 ustawy […]

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy – etap II

Treść projektu wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania poniżej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy etap II

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy etap II

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy – etap I

Treść projektu wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania poniżej.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy – eksploatacja piasku

Treść projektu i załącznika jest dostępna do pobrania poniżej.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Tekst zmiany studium gminy Puławy wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Treść obwieszczenia do pobrania poniżej. Pobierz załącznik: OBWIESZCZENIE_mpzp

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Projekty

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy – w granicach miejscowości Gołąb (pobierz) Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy – w granicach miejscowości Gołąb (pobierz) Prognoza Oddziaływania na Środowisko (pobierz)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Treść obwieszczenia dostępna do pobrania poniżej.