Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy – etap II

Treść projektu wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania poniżej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy etap II

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy etap II

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy – etap I

Treść projektu wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania poniżej.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy – eksploatacja piasku

Treść projektu i załącznika jest dostępna do pobrania poniżej.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Tekst zmiany studium gminy Puławy wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Treść obwieszczenia do pobrania poniżej. Pobierz załącznik: OBWIESZCZENIE_mpzp

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Projekty

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy – w granicach miejscowości Gołąb (pobierz) Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy – w granicach miejscowości Gołąb (pobierz) Prognoza Oddziaływania na Środowisko (pobierz)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Treść obwieszczenia dostępna do pobrania poniżej.

Jednostkowa zmiana miejscowego MPZP Gminy Puławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Puławy, dnia 17.12.2013 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY  o przystąpieniu do sporządzenia: 1. „Jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy” 2. Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w/w opracowania Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]