Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury (…) w 2018 roku

SP52442018KL_zaproszenie_komisja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

SP52442018KL_ogloszenie_konkursu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku

Treść ogłoszenia znajduje się do pobrania ponizej.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania ponizej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami!

Centrum Rozwoju Lokalnego to stowarzyszenie będące Organizacją Pożytku Publicznego, które inicjuje pozytywne zmiany w społeczeństwie. Już od  kilku lat wspieramy liczne organizacje, zbierając z nimi 1% podatku dochodowego. Naszym Programem objętych jest obecnie 135 organizacji z całej Polski, a ich liczba stale rośnie. Pragniemy pomóc także Tobie! W ramach naszego Programu oferujemy pomoc w pozyskiwaniu […]

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi. Udział w Programie „Równać Szanse 2018” to […]