Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Powołanie komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku

Wójt Gminy Puławy Zarządzeniem Nr 177/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. powołał komisję do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku. Treść Zarządzenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm) w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 […]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w […]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Ogłoszenie znajduje się do pobrania poniżej.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §13 ust. 3 Uchwały nr XXXIX/229/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 […]

Skład komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Wójt Gminy Puławy Zarządzeniem nr 156/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. powołał komisję do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. Treść Zarządzenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w […]

Roczny program współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Rada Gminy Puławy w drodze Uchwały Nr X/62/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. przyjęła roczny program współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Treść Uchwały ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa […]

Projekt programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 – zapraszamy do konsultacji

Wójt Gminy Puławy informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia, które dostępne jest do pobrania poniżej.

Fundacja BezMiar zaprasza na debatę "Kobieta jest…"

19 września br. w godzinach od 10.00 – 15.00 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, odbędzie się kolejna edycja Debaty „Kobieta jest… „. W tym roku przygotowano dwa tematy przewodnie: duża rodzina a aktywność zawodowa oraz biznes dla kobiet/biznes prowadzony przez kobiety. W trakcie wydarzenia przewidywana jest także prezentacja działalności osób, które zwyciężyły w tegorocznej edycji Konkursu […]