Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kochanów

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107518L W MIEJSCOWOŚCI KOCHANÓW NA ODCINKU 1360 m  Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 1360 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m  ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT  a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej b) rozebranie przepustu z rur betonowych i montaż z rur PEHD c) oczyszczenie mechaniczne […]

Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach

DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PUŁAWACH   Dzięki środkom przekazanym przez Gminę Puławy na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie udało się zakupić nowy samochód służbowy dla dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Wydatkowana na ten cel kwota 28 038 zł to 50% wkład Gminy. 15 grudnia 2011 […]

Zakup, dostawa i nasadzenia roślin na skwerze w centrum miejscowości Gołąb

  ZAKUP, DOSTAWA I NASADZENIA ROŚLIN NA SKWERZE W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB WRAZ Z ZAKUPEM, DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA Powierzchnia nasadzeń: około 475 m2 ZAKRES WYKONANYCH PRAC a) nasadzenie nowej roślinności wieloletniej w postaci specjalnie zaprojektowanych rabat ozdobnych b) wyposażenie skweru w ławki parkowe, kosze na śmiecie i stojak rowerowy Termin realizacji: październik – listopad […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Matygi

  WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107477L W MIEJSCOWOŚCI MATYGI NA ODCINKU 90 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 90 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) koryta gł. 20 cm na poszerzeniach jezdni b) podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm c) wyrównanie istniejących nierówności podbudowy […]

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu przy cmentarzu w miejscowości Góra Puławska

  WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA PARKINGU PRZY CMENTARZU W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA Podstawowe parametry techniczne parkingu: Całkowita nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm: 2173 m2 Ilość miejsc parkingowych: około 70 miejsc ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) rozebranie krawężników i obrzeży b) roboty ziemne c) regulacja pionowa studzienek i zaworów urządzeń podziemnych […]

Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku OSP w miejscowości Gołąb

  WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB Powierzchnia dachu: 235 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) rozbiórka pokrycia dachowego z papy b) rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych c) naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia d) ocieplenie kominów ponad dachem z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej wraz z malowaniem e) montaż rynien i rur […]

Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku OSP w miejscowości Łęka

  WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA Powierzchnia dachu: 254 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) rozebranie pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych oraz elementów więźby dachowej b) ułożenie na krokwiach foli paroprzepuszczalnej c) pokrycie dachu blachą trapezową d) obróbki blacharskie z blachy powlekanej e) ocieplenie kominów ponad dachem z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej wraz […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Jaroszyn

  WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107499L W MIEJSCOWOŚCI JAROSZYN NA ODCINKU 550 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 550 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą b) karczowanie pni koparką podsiębierną wraz z wywozem c) koryta gł. 20 cm […]

Budowa drogi gminnej – ul. Leśna w miejscowości Góra Puławska

  BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107947L – UL. LEŚNA W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA OD KM 0+000,00 DO KM 421,50 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 421,5 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą b) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych c) roboty ziemne […]

Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kajetanów

  WYKONANIE MODERNIZACJI KRUSZYWEM ŁAMANYM DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KAJETANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 620 m Podstawowe parametry techniczne drogi: Długość odcinka drogi: 620 m Szerokość nawierzchni z kruszywa łamanego: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni b) nawierzchnie tłuczniowe – warstwa górna gr. […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Bronowice

  WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107502L W MIEJSCOWOŚCI BRONOWICE NA ODCINKU 450 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 450 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) oczyszczenie mechaniczne istniejącej stabilizacji betonowej b) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową c) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonowej mieszanką mineralno- asfaltową (średnia gr. […]

Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowa

  BUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. NR EW. 158) NA ODCINKU DŁ. 375,16 m OD DROGI NR 840 DO DZ. NR EW. 183 W MIEJSCOWOŚCI BOROWA Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 375 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m i 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe b) roboty ziemne c) regulacja pionowa […]