Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej – ul. Spokojna w miejscowości Klikawa

  WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE GMINNEJ – UL. SPOKOJNA W MIEJSCOWOŚCI KLIKAWA (GMINA PUŁAWY) NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+355,92 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 355,92 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) profilowanie i zagęszczanie istniejącej […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Borowa i Skoki

  WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107473L W MIEJSCOWOŚCIACH BOROWA I SKOKI Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 752 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4 – 5 m Dodatkowo 5 zjazdów z drogi gminnej o łącznej długości 140 m i szerokości 3 – 4 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz […]