Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz przepustami przy drodze gminnej w miejscowości Zarzecze

BUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI ORAZ PRZEPUSTAMI PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE Podstawowe parametry techniczne chodnika: Długość chodnika – 338,40 mSzerokość chodnika – 1,50 m ZAKRES ROBÓT a) wytyczenie obiektu w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) wykonanie koryta chodnika oraz zjazdówc) ułożenie rur przepustowychd) wykonanie warstw konstrukcyjnyche) ułożenie nowego krawężnika 15x30x100 cm […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Borowa

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107474L W MIEJSCOWOŚCI BOROWA NA ODCINKU DŁUGOŚCI 555 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 555,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchnic) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacjąd) przygotowanie terenu – wykoszenie […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (ul. Słonecznej) w miejscowości Góra Puławska

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107521L – UL. SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 280,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchnic) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacjąd) roboty ziemnee) profilowanie i zagęszczanie […]

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Dobrosławów

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ (DZ. NR EWID. 66) W MIEJSCOWOŚCI DOBROSŁAWÓW  Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 455,00 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m (3,5 m przy włączeniu do drogi powiatowej) ZAKRES ROBÓT  a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) mechaniczne […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Piskorów

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107516L W MIEJSCOWOŚCI PISKORÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1426m  Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 1426,00 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m  ZAKRES ROBÓT  a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni c) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacją d) […]

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu

MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOŁĘBIU (GMINA PUŁAWY) ZAKRES ROBÓT 1) wymiana drzwi do sal i sanitariatu na parterze budynku (3 szt.) w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych,2) remont sanitariatu obejmujący m. in.:   a) wymianę okładziny z glazury na ścianie,   b) wymianę posadzki,   c) wymianę urządzeń sanitarnych,   d) wymianę kratki ściekowej i podejścia […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kajetanów

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ (DZIAŁKA NR EWID. 337/2) W MIEJSCOWOŚCI KAJETANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 255m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 255,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m (3,5 m przy włączeniu do drogi powiatowej) ZAKRES ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchnic) mechaniczne rozebranie […]

Wykonanie i montaż witaczy na terenie Gminy Puławy

WYKONANIE I MONTAŻ SIEDMIU WITACZY NA TERENIE GMINY PUŁAWY ZAKRES ROBÓT Wykonanie i montaż siedmiu powtarzalnych, dwustronnych witaczy na terenie Gminy Puławy w miejscowościach Góra Puławska, Zarzecze, Opatkowice, Kolonia Góra Puławska, Borowa, Niebrzegów i Wólka Gołębska, obejmujące m. in.: a) roboty ziemneb) roboty fundamentowec) izolacjed) konstrukcje stalowee) poszycia witaczy Planowany termin realizacji: sierpień – wrzesień […]

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borowej

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOROWA  Powierzchnia wykonanej izolacji dachu: 710,00 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT Remont łazienkia) Roboty rozbiórkoweb) Roboty murarskie i murowec) Roboty tynkarskied) Roboty glazurniczee) Roboty posadzkowef) Roboty stolarskieg) Gładzie gipsoweh) Sufit podwieszanyi) Roboty malarskiej) Instalacja elektryczna Remont pokrycia dachowegoa) Roboty rozbiórkoweb) Pokrycie dachowe ( izolacja ze styropapy oraz pokrycie papą termozgrzewalną)c) […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Smogorzów

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107513L W MIEJSCOWOŚCI SMOGORZÓW NA ODCINKU 570 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 570 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej b) roboty ziemne c) wzmocnienie istniejącej podbudowy d) oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni e) skropienie […]