Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Bronowicach

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107498L W MIEJSCOWOŚCI BRONOWICE NA ODCINKU DŁUGOŚCI 860 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 860,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) roboty ziemnec) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanymd) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltowąe) […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – ul. Błotnej w Gołębiu

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107488L – ULICY BŁOTNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB NA ODCINKU DŁUGOŚCI 750m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:Długość odcinka drogi: 750,00 mSzerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejb) roboty ziemnec) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanymd) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej […]

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Urzędu Gminy Puławy

WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY PUŁAWY ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) Roboty rozbiórkoweb) Roboty drogowe i ziemnec) Montaż rur PVC o śr. 160 mmd) Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowyche) Montaż studzienek kanalizacyjnychf) Roboty glazurniczeg) Roboty posadzkowe Termin realizacji: lipiec 2015 r.Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 24 454,26 złWykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe […]

Budowa oświetlenia drogowego ulic Kościelnej, Wąwozowej i Leśnej w Górze Puławskiej

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULIC KOŚCIELNEJ, WĄWOZOWEJ I LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty ziemneb) układanie kabli oraz przewodów uziemiającychc) montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi – 32 kpl.d) badanie linii kablowej oraz badania i pomiary instalacji uziemiającej Termin realizacji: lipiec – sierpień 2015 r.Wartość wykonanych robót wraz z […]

Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Leokadiowie

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LEOKADIÓW Powierzchnia pomieszczeń gminnej biblioteki: 48,00 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) Roboty rozbiórkoweb) Roboty murarskie i murowec) Roboty tynkarskied) Roboty glazurniczee) Roboty posadzkowef) Stolarka drzwiowag) Gładzie gipsoweh) Roboty malarskiei) Instalacja elektrycznaj) Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikamik) Instalacja kanalizacji sanitarnejl) Instalacja wodociągowa Termin realizacji: maj – lipiec 2015 […]