Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Góra Puławska

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT W nowej części Szkoły zlokalizowano następujące pomieszczenia: – W piwnicy: 2 szatnie dla uczniów, – Na parterze: 2 sale dla dzieci 6-letnich z osobnymi zapleczami sanitarnymi, 1 salę komputerową, 5 sal dydaktycznych, 2 świetlice, salę gimnastyczną o wym. 32×17 m […]

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaroszynie

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JAROSZYN Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 653,00 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m   ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni wykonanie warstwy odsączającej z piasku uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym skropienie podbudowy i warstwy […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Łęce

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107493L W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 403,00 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m   ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym c) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową d) wykonanie […]

Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Górze Puławskiej

PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA Zakres robót budowlanych obejmował dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie dwóch klatek ewakuacyjnych oddymianych oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego. W ramach robót budowlanych wykonano m.in.: montaż drzwi zwykłych i przeciwpożarowych montaż okien z kwaterami oddymiającymi montaż hydrantów wewnętrznych wraz z obudowami wymianę balustrad na schodach […]

Zaprojektowanie i wykonanie placu rekreacyjnego dla dorosłych i dzieci w Gołębiu w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 r.

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PLACU REKREACYJNEGO DLA DOROSŁYCH I DZIECI NA DZIAŁCE NR EWID. 1795 W GOŁĘBIU w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 r. Zakres robót budowlanych m.in. obejmował: – dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń: biegacz, wahadło, wyciskanie siedząc, drabinka, stepper, wioślarz, pajacyk, twister, motyl, orbitrek, ridder, wyciąg górny, – dostawę i montaż urządzeń zabawowych: […]

Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Dobrosławowie

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA DRODZE GMINNEJ NR 107507L W MIEJSCOWOŚCI DOBROSŁAWÓW (GMINA PUŁAWY) ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej b) ścinanie drzew i karczowanie pni oraz krzaków c) rozebranie ścianek czołowych przepustu d) roboty ziemne i rozbiórkowe nawierzchni drogowej e) roboty naprawcze przepustu f) czyszczenie rowów i umocnienie skarp g) […]

Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Borowej

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOROWEJ Zakres robót budowlanych m.in. obejmował: wykonanie podłogi sportowej – wykładzina winylowa z warstwą piankową wymianę drzwi wejściowych na salę gimnastyczną wymianę okien drewnianych na PCV wymianę drabinek gimnastycznych niezbędne roboty tynkarskie i malarskie wymianę instalacji elektrycznej wraz montażem nowych opraw oświetleniowych wymianę grzejników żeliwnych na stalowe wraz […]