Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy na lata 2014-2020

8 października 2014 r. podczas sesji Rada Gminy Puławy przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/219/2014 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020. Tworzenie takich obszarów funkcjonalnych jest charakterystyczne dla nowej polityki przestrzennej, która realizowana ma być w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Priorytetem tejże polityki jest wykorzystanie wewnętrznych potencjałów terytoriów określonych […]