Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skoki

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skoki” mająca na celu stworzenie warunków do lokalnej działalności kulturalnej poprzez przebudowę budynku świetlicy wiejskiej współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego […]