Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego na obszarze powiatu puławskiego

Projekt pod tytułem „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego na obszarze powiatu puławskiego” jest wspólnym przedsięwzięciem czterech podmiotów: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach i gmin Janowiec, Puławy oraz Wąwolnica. Celem głównym proponowanego projektu jest  zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku powodzi oraz awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym. Osiągniecie tego celu w […]

Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego

Projekt partnerski p.n. „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” z siedzibą w Nałęczowie jako Lidera oraz Gminy: […]